Bizalom Istenben

"Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!"


Zsoltárok könyve 56:12

Egy kis idézetgyűjtemény a bizalomról mára:


„Amikor fáradtak, magányosak, csalódottak vagyunk és nem látunk kiutat, vagy amikor úgy érezzük, hogy a problémáink elárasztanak minket, akkor nézzünk fel! Egyszerű gyermeki imában forduljunk a menny felé és fogjuk meg szerető Istenünk kezét! Mindig bízhatunk Benne! Akkor is, ha a látszat ellene szól!” (Ellen Gould White)

„Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számukra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát is, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi. Ámulatba ejt minket kegyelmével, és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk Hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk Neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé.” (Charles Huddon Spurgeon)

"Isten csak az alázatos és töredelmes embernek tudja és akarja kinyilatkoztatni önmagát. Istennek tetszik, ha a múltban kapott jótéteményekkel és áldásokkal indokoljuk a még nagyobb áldásokra való igényünket. Isten többet ad a Benne teljes szívvel bízóknak, mint amennyit várnak Tőle. Az Úr Jézus tudja, mire van gyermekeinek szükségük, tudja mennyi égi erőt fogunk az emberiség javára igénybe venni, és mindent megad, amit mások áldására és a saját lelkünk nemesítésére felhasználunk. Kevésbé kellene bíznunk abban, amit mi magunk tudunk tenni, és jobban abban, amit az Úr tehet értünk és általunk." (Ellen Gould White)

"Isten úgy dicsőíti meg magát életünkben, hogy olyan szorultságokba visz, amelyben minden bölcsességünknek, ügyességünknek csődöt kell mondania. Akkor tapasztalhatjuk meg az Ő csodáját."  (Charles Huddon Spurgeon)