Kire hallgatsz?„Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.”
 (Galátziabeliekhez írt levél 1. fejezet 10. vers)

Bizonyára sokak számára ismert Heltai Gáspár fabulája a szegény emberről és fiáról, akik miután annyira elszegényedtek, elhatározták eladják egyetlen jószágukat, a szamarat, hogy kis pénzre tegyenek szert.

Elindultak tehát a vásárba, s ahogy mentek hallották, ahogy az út mentén az emberek összesúgnak, hogy milyen bolondok, hogy egyikőjük sem ül fel a szamárra.

Így az ember fogja a gyereket és felülteti az állat hátára. Ám, ezen mások méltatlankodnak, hogy hát miért a gyerek ül a szamáron, a szegény vénember meg kullog utána.

Helyet cserélnek, de ezt is kifogásolják, hogy hát milyen kegyetlen ember ez. Aztán felveszi maga mellé a gyereket, hát ez már csakugyan kegyetlenség mondják, hogy szegény állatot így megkínozzák…

Erre fognak egy rudat és úgy viszik a szamarat, amire az emberek, akik látják, kinevetik, mondván; bolondok, hiszen rá is ülhetnének. Ekkor bemérged az ember és azt mondja: Ki tud ezeknek kedvébe járni, ez se jó, az se jó. Majd fogták és bedobták a szamarat a folyóba és hazamentek.

Bár ez a mese több száz éves, de velünk is ugyanígy történik. Mindenki jön a saját elvárásaival: a főnököd, hogy végezd el a munkát, a beosztottad, hogy adjál több fizetést, az állam, hogy fizesd be az adót, a család, hogy vedd ki a részed az otthoni dolgokból, a gyerek, hogy adjál több zsebpénzt, az egyház, hogy légy aktív tag, és ott vannak a saját elvárásaid…

És ezek mind egymásnak feszülnek, sokszor egymásnak ellentmondanak, s aztán kire hallgassunk? Kinek járjunk kedvébe? Kinek és mikor mondjunk nemet, vagy igent?

Pál vallomásából kitűnik, hogy ő megtalálta azt a valakit, akinek mindig igent mondott, és akinek a kívánságait szívből keresi és teljesíti. „melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.” (Fil.3:7)

A kérdésem feléd ma az: Te hogyan döntesz? Kire hallgatsz?