Jézus ígérete

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”
János evangéliuma 14:1-3

Ha valami nyugtalanítani tudja az ember szívét, akkor az sok esetben a politika. Az emberek mindig megválasztanak egy pártot, aztán négy év múlva rájönnek, hogy nem duplázódott meg a fizetésük, nem csökkent a nyugdíjkorhatár, nem feleződtek meg az adók és nem álltak meg a leépítések a közszférában. Sebaj, majd az ellenzék megmutatja, hogy hogyan kell kormányozni. De négy év múlva ismét ugyan azokkal a kiábrándult tapasztalatokkal a tarsolyukban, elküldik az előző kormányt, és újra próbálkoznak a másik oldallal. Miért hiszik el az emberek, hogy a következő kormányváltással minden egy csapásra megoldódik? Hiszen csodát várnak a politikusoktól!

Az a sejtésem, hogy az emberek naiv politikai sodródása jobbról balra, aztán balról jobbra, avval függ össze, hogy nem hisznek Jézus ígéretében. Tudat alatt úgy gondolják, hogy „Isten országát” itt kell megvalósítanunk a saját emberi eszközeinkkel. A politika hivatott arra, hogy „helyet készítsen” a nép számára ebben a földi paradicsomban. Ha végre valaki helyes döntéseket hozna – gondolják az emberek – akkor Magyarország fölvirágozna, és mindenki boldog lenne.

A Biblia sokkal realistább ennél. Fontos törődni földi sorsunkkal, akár a legmagasabb politikai szinten is, de tisztában kell lennünk avval, hogy mi emberek csak átmeneti megoldásokat hozhatunk. Az emberi önzés túlságosan átjárt már bennünket, hogy képesek legyünk létrehozni „Isten országát” itt a földön. Mivel ez a megállapítás kijózanítóan és elkeserítően hathat, Jézus hozzánk is intézi mondandóját: „Ne idegeskedjetek a fönnálló politikai rendszer miatt: inkább higgyetek Istenben és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában nincsen sem lakáshitel, sem lakáshiány; mert ha nem így volna, megígértem volna-e, hogy biztosítok számotokra békés, nyugodt otthont? Most elmegyek, és elrendezek a mennyben mindent, hogy ismét eljöjjek, és elvigyelek benneteket abba az országba, ahol igazság és jogosság uralkodik, és ott mindnyájan együtt leszünk.”