Többet, mint amit érdemel!

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.”
Máté evangéliuma 5:7


Irgalmas”, „irgalmasság” – nem gyakori szavak. Ha végigpörgetjük előző napjainkat, kevés az esélye, hogy használtuk. Bár legtöbben ismerjük jelentését, nem lehet a hétköznapi szavak közé sorolni.

Mit is jelent ez a szinte feledésbe merült szó? Az irgalom kifejezés görög megfelelelője, amely a Szentírás eredeti szövegében található, a következő jelentéstartalommal bír: „megmozdulnak belső részei”, vagy szép magyar kifejezéssel: „összeszorul a szíve”.

Jézus egyik jól ismert példázatát elevenítheti fel bennünk, az irgalmas samaritánusról szóló történetet, aki bajba jutott embertársát megpillantva azonnal segít rajta, mert látja, hogy szüksége van rá (Lukács evangéliuma 10:25-37).

Az irgalmas embernek együtt érző szíve van, amely nem engedi, hogy tétlen maradjon. Ha szükséget lát, nem magyarázkodik, nem keres kifogásokat, nem huny szemet felette, hanem érző szíve késztetésére megmozdul keze és lába, és cselekszik.

Az irgalom az, amikor többet kapunk, mint amit megérdemelnénk.

Isten azt ígéri, hogy ha irgalmasok leszünk, mi is irgalmasságot nyerünk. Igaz lenne ez? Ha a minket körülvevő világra gondolunk, egyáltalán nem mondható annak. Isten azonban nem ígéri azt, hogy itt a földön, vagy a másik embertől részesülünk irgalomban. Ő az, aki megajándékoz irgalmával, mert sokkal többet ad, mint amit megérdemelnénk. Ez teszi őt boldoggá, és ez tehet bennünket is azzá.

Legyünk mi is irgalmasok! Ha ma olyat látunk ami miatt összeszorul a szívünk, ne maradjunk tétlenek! Engedjük, hogy megmozduljon kezünk és lábunk, és adjunk többet, mint amit megérdemelnének családtagjaink, barátaink, munkatársaink vagy éppen a boltban elénk tolakodó személy.

És tegyük mindezt jókedvvel(Róma 12:8)!