Engedelmesség és szeretet„Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.”
 (János evangéliuma 15. fejezet 10. vers)

Nem kell teológiai végzettség ahhoz, hogy megállapítsuk: Lehetetlen szeretni engedelmesség nélkül és lehetetlen igazán engedelmeskedni szeretet nélkül.

Szeretetünket azzal fejezzük ki egymás felé, hogy igyekszünk a másik kedvében járni, úgy szólítani a másikat, ahogy szereti, azt ajándékozni, a másiknak, amire vágyik, olyan közös programot szervezni, ahol a másik jól érzi magát,…

Ez nincs másképp az Istennel való kapcsolatunkkal sem. Ha szeretjük Őt, törekedni fogunk arra, hogy minél inkább megismerjük, mire vágyik és igyekezni fogunk kedvében járva engedelmeskedni neki.

S mire vágyik Isten?

„Krisztus szeretetének gyógyító, életadó ereje hassa át életedet! Amint igyekszel másokat Isten szeretetének vonzáskörébe vonni, tegyen beszéded tisztasága, önzetlen szolgálatod, derűs viselkedésed bizonyságot kegyelmének hatalmáról. Adj a világnak olyan tiszta és igaz képet Istenről, hogy az emberek meglássák szépségét.

Legyél Isten munkatársa! Amikor világunkon eluralkodik a gyanakvás, és az emberek elhidegülnek egymástól, Krisztus tanítványai tanúsítsanak olyan lelkületet, amilyen a mennyben uralkodik!

Szólj úgy, ahogy Ő szólna, cselekedj úgy, ahogy Ő cselekednék! Mindig tükrözd vissza kedves jellemét! Mutasd meg azt a végtelen szeretetet, amely minden tanításának és az emberekkel való kapcsolatának az alapja.

Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki énjét megtagadva szabad teret enged szívében a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet él. Azok, akik testüket, lelküket és egész lényüket Isten szolgálatára szentelik, állandóan új fizikai, szellemi és lelki erőt kapnak.

A menny kimeríthetetlen tárháza áll rendelkezésükre. Krisztus nekik adja saját Lelkének éltető leheletét, saját életét. A Szentlélek mennyei erővel ruházza fel őket, hogy értelmükben és szívükben munkálkodjék.

Mindenki, aki semmit vissza nem tartva felajánlja magát az Úr szolgálatára, felbecsülhetetlen eredmények eléréséhez kap erőt. Isten csodálatos dolgokat fog tenni értük.” (E.G.White; Nagy orvos lábnyomán, 104.o.)