Mi van a mélyben?„Avagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.”
 (Jakab apostol levele 3. fejezet 12. vers)

Hallottam egy történetet, miszerint az egyik gyülekezetben volt egy óra, ami hírhedt volt pontatlanságáról. Néha sietett, néha késett, de a valódi időt sose mutatta. Jó néhány szerelőt hívtak, hogy nézze meg és javítsa meg, de csak ideig óráig tudták orvosolni a problémát.

Végül egy atyafi a következő feliratot helyezte el az óra mellé: „A mutatók jók, a baj mélyebben van.”

Bizony ez nagyon igaz ránk is. Egyrészt, van, hogy kívül szépnek próbálunk mutatkozni, miközben belsőnkben gyilkos indulatok forrongnak. Másrészt, mikor valami jót akarunk tenni, de mégis megbántjuk a másikat.

S látszólag minkét eset ugyanolyan rossz, hiszen a szándék és a cselekedet egyiknél sincs összhangban. Viszont a különbség épp a ’forrás’, a benső indíték, a mozgatórugó körül van.

A jó hír, hogy ezen lehet segíteni, sőt Isten határozott célja, hogy teljesen helyreállítson bennünket, kívül-belül egyaránt. „Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az”. (2Kor. 5:17)

Vagyis mi eredendően ’tövisbokorként’ születünk, de az újjászületéskor, mikor Isten az Ő magját elülteti szívünkben, ’nemesítve’ leszünk, és így válunk képessé a Lélek gyümölcseinek megtermésére.

Ezért írja János apostol; „Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.” (1Ján. 3:9)

„Benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt”, olyan ez, mint a tavalyi sok eső után a szőlő és más gyümölcstermés. A legtöbb helyen férges, hibás, íztelen, savanyú volt minden. De ha az alma rossz is volt, attól még alma volt és nem körte! Mert a fa természetszerűleg a magja szerint hozott gyümölcsöt.

Vagyis előfordulhat, hogy az újjászületés után is lesz hibás gyümölcs rajtunk (kicsit savanyúbb lesz az öröm, vagy izzadtságszagúbb a béketűrés), de annak nem a mi akaratunk, hanem emberi természetünk az oka,  ahogy Pál is írja: „Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.” (Róm. 7:20)

A ma kérdése: Csak a mutatód rossz, vagy a hiba mélyebben van?

Ne feledd! Isten mindkettőt meg tudja javítani!