Feltámadás

Egyszer egy temetésen voltam. A fiatalember alig múlt 28 éves, amikor meghalt. A pap a ravatalozóban többek között azt mondta:
Ne szomorkodjatok! A mi kedves barátunk már az Úrnál van és a mennyei karokban énekel.
Aztán a sírnál:
Most engedjük le ide a sírba a mi kedves testvérünket. Itt fogja meghallani majd az utolsó trombitaszót, és feltámad, amikor Jézus eljön
Végül, amikor már a koszorúk is a helyükre kerültek, megállt a sírnál, és azt mondta:
Ma este hatkor engesztelő szent mise lesz a mi barátunk lelki üdvéért.
Akkor még egészen fiatal voltam, és elgondolkodtam: Hol van akkor most ez a fiú? Az Úrnál? Vagy a sírban várja a feltámadást? Vagy valahol egy közbülső állapotban, ahonnan ima által megszabadulhat?
A Szentírás világosan tanít minket ebben a kérdésben is. A mi szeretett hozzátartozónk, aki elment – akármilyen jó volt itt a földön, akármilyen szent életet élt, nincs a mennyben. És akármilyen gonosz volt is, nincs a pokolban. ALSZIK. Mély, álomnélküli alvással alszik a feltámadásig.
János evangéliumában ezt olvashatjuk: 
„Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az Ő hangját, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik pedig a gonoszt művelték, feltámadnak az ítéletre.” 
(5:28-29.)
Isten a szeretet Istene. Nem gyönyörködne abban, ha valaki vég nélkül gyötrődik bűnei miatt a pokolban, de az sem okozna örömöt neki, ha a hozzátartozónk, aki meghalt, látná azt a sok rosszat, ami itt a földön folyik. Vagy látná a férjét/feleségét/gyermekét, akit itt hagyott, szenvedni – és nem avatkozhat be, nem segíthet neki. Vajon számára öröm lenne a mennyei karokban énekelni, közben mindezt látni?
Aki meghalt, alszik, mondta Jézus. És az utolsó trombitaszóra feltámad. A Szentírás sehol nem mond ellent önmagának, mindenütt ezt olvashatjuk.
1Thess 4:13-18.
Milyen jó, hogy van reménységünk! Hogy lesz feltámadás! Hogy találkozhatunk szeretteinkkel! Vigasztaljon minket ez a tudat. Hamarosan Jön Jézus, és akkor találkozhatunk velük!