Az emberek kategorizálása

„Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”
János szerinti evangélium 3:21

Az embereket alapvetően két csoportba lehet sorolni. Az egyik típus kategóriákba sorolja az embereket, a másik viszont nem. Nyilván való, hogy én az első csoportba tartozom, úgy hogy had kategorizáljam egy kicsit az embereket. Vannak, akik egyértelműen rosszat tesznek – a bűnözők, a zsarnokok, a csalók, stb. –, és természetesen vannak emberek, akik jót tesznek. Ez idáig teljesen egyértelmű, és ezt mindenki tudta eddig is. Csakhogy a jót cselekvők kategóriáját is ketté kell osztani a Biblia szerint. Vannak, akik azért tesznek jót, mert az embereknek meg akarnak felelni, jóknak akarnak mutatkozni. Mindez Isten szemében kevés. Ő azt szeretné, hogy ne mások megbecsülése motiválja a tetteinket, hanem az ő szeretete. Ez a jót tevők közül a második kategória. Így az emberek a Biblia megvilágításában a következő módon csoportosíthatók:Az intézmények (iskolák, munkahelyek), a politika, a helyi közösségek arra törekszenek, hogy minél több jót cselekvő ember legyen a társadalomban, és abban hisznek, hogy ezáltal jobbá lesz a világunk. Ez azonban téves képzet. A jót tevő emberek kitermelése azt eredményezi, hogy a társadalom tele lesz szépen mosolygó, érdekből kedves és saját céljaik megvalósításáért segítőkész kifinomultan önző emberekkel. Isten azonban nem a felszínt akarja szépnek látni, ő az emberi szívet akarja megváltoztatni. Erről beszél Jézus Nikomédusnak is János evangéliumának 3. fejezetében. Ahhoz, hogy az ember őszintén tegye a jót, újjá kell születnie. Ha ezt megtörténik, „nyilvánvaló lesz cselekedeteiről”, hogy „Isten szerint teszi azokat”.
Vajon te melyik kategóriába tartozol?