A megigazulás útja

"Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz."

Apostolok cselekedetei 13:38-39

Elég csak hinni és nincs szükség a törvényre? Elég silány magyarázat egy bíróság előtt gyilkosság, vagy lopás esetén. 

Mivel Jézus megtartotta, nekünk már nincs szükségünk rá? Attól, hogy az apám törvénytisztelő állampolgár, engem nem ment meg a büntetés alól, ha törvénybe ütközőt tennék.

Mivel Jézus megtartotta a törvényt, Isten eltörölte, mert nincs többet szükség rá? Ha eltörölhető lett volna, akkor miért nem tette meg Isten Jézus halála előtt legkésőbb egy órával, hogy Jézusnak ne kelljen meghalnia? Talán azért, mert a törvény nem eltörölhető, még Isten Maga sem törli el a saját Maga által hozott törvényeket. Ha eltörölné, ezzel jelezné, hogy nem gondolta át minden oldalát a törvénybe iktatás előtt. A törvény nem törölhető el, mert tökéletes.

Nem a törvénnyel van a gond. A baj ott kezdődött, hogy az emberiség bűnös lett. A bűnt Isten gyűlöli, mert tudja, hogy mit okoz - ahogyan mi is gyűlöljük a halálos betegségeket, például a rákot. De ezzel egyidőben az embereket szeretné megmenteni az örök haláltól.

A gond nem a törvénnyel, hanem a hozzá való viszonyunkkal van. Ha nem tartjuk meg, zavar, mert tudjuk, hogy kötelező, de mi nem lehetünk igazak, mert elmarasztal. Ha figyelmen kívül hagyjuk, szintén zavaró, mert földi törvényszékek is emlékeztetnek rá, hogy érvényben van.

Megigazulni - ez a legnagyobb szükségletünk. A legnagyobb problémája az emberiségnek a bűnökkel való viszonya. A legégetőbb szükségünk a bűnbocsánat - Isten előtt tisztán megállni. A sorrend nem a törvény megtartásával kezdődik, hanem a Jézussal való kapcsolattal. Ha ismered Jézust, tudod, hogy mit tett értünk, soha többet nem lesz kérdés, hogy az Ő uralmát választva, az Ő szabályai szerint akarj élni.

A Menny legnagyobb ajándéka Jézus volt. Nála nagyobbat nem lehet elképzelni az egész Univerzumban. Isten Fia a saját örökkévaló életét adta oda váltságul minden egyes emberért, hogy bárki ezt elfogadva örök életet élhessen Isten uralma alatt. Az Atyának, Fia odaáldozásával az volt a célja, hogy mindenki megismerje ezt a végtelen Ajándékot. Ha nem kellene a törvényt megtartanunk Jézus halála után, az Ő áldozata válna semmissé. De mivel a törvény iránti kötelezettségünk ugyanakkora, mint Jézus ideje előtt, ezért mindenki az összes erejével szükséges, hogy Jézusba kapaszkodjon, az egyedüli Reménységünkbe, Aki a Benne való hitért örök életet ígért. Nem ment fel a törvény hatálya alól, de lehetőséget ad a Benne való hit révén az Ő tökéletességét megkapni. Mivel csak Istennél van esély ebben a kegyelemben részesülni, ezért az Ő mindent látó szeme előtt lehetetlenség megjátszani magunkat. Könnyűnek tűnik azt mondani, hogy hiszek, de ezt Isten Előtt tudni kell bizonyítani. Itt pedig a törvény követelményei mutatják, hogy mennyire volt igazi a hitünk.