Megfelelni mindenkinek?Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.
Galatabeliekhez írt levél 1, 10


Meg lehet-e felelni mindenkinek? Már szinte hallom a képernyők mögül érkező válaszokat: Nem! Pedig állandóan elvárásokba ütközünk. Különböző elvárásoknak kell megfelelni a munkahelyen, otthon, vagy a gyülekezetben. Olyan magas elvárási szinteket kell átlépnünk, ami már az önbizalmunkat is csökkenti. A megfelelni vágyás egy olyan frusztrációt okoz bennünk, ami nem növeli a hitünket, hanem csökkenti.
Talán szívesen válnánk olyan hősökké, akikre az utcán előre köszönnek, akik előtt megemelik a kalapot, de ez nem mindenkinek adatik meg. Nem tudunk mindenkinek megfelelni, mégis próbálunk. De ha embereknek akarnánk megfelelni, akkor nem lennénk Krisztus követői.

Egy személyes élményről szeretnék írni! Adventista vagyok születésemtől fogva, és 25 évesen keresztelkedtem meg. Mondhatnátok, hogy sokáig vártam. Rengeteg érzés kavarodott bennem, hogy mi lenne a legjobb. Sokat küzdöttem magammal, hogy meghozzam azt a döntést, hogy kinek akarok tetszeni. Személyes Megváltómnak ismertem meg Jézus Krisztust, ami az életemet megreformálta. De mielőtt elhatároztam, féltem. Mit fognak szólni az osztálytársak, a barátok, a munkatársak? De Pál felteszi a kérdés! Most akkor, hogy is állunk? Embereknek akarok tetszeni vagy Istennek? Fiatal barátaim! Kinek akartok tetszeni? Korábban született ifjak, kinek akartok megfelelni? Egészen őszintén feleljetek, nem hallja senki!

Keressük az Istennek akaratát, hogy mit cselekedjünk. Első lépésként azt szeretné, ha megismernénk Őt. Nem akarja, hogy robotként kövessük. Van egy nagyszerű könyv, a legjobb történeteket tartalmazza. Ez a biblia! Sajnos úgy érzem, és remélem, ezt rosszul érzem, hogy egyre kevesebbet vesszük elő a bibliát, pedig a fő olvasmányunk kell, hogy legyen. Emlékszem, még mikor gyerek voltam az idősebbek bibliája szigetelő szalaggal volt meg ragasztgatva, és hallottam amint beszélgetnek, szinte büszkélkednek arról, hogy hogyan szakadt szét majdnem a bibliájuk, mert annyit olvasták. Ma viszont inkább azt látom, hogy legyen minél szebb kinézetű bibliája valakinek, és szép is az, nekem is van gyönyörű bibliám a könyvespolcon, de inkább szeretném látni azt, hogy a negyven év alattiak bibliája szakadozik azért, mert annyit olvasták.

Nem embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek! Ez nem azt jelenti, hogy akkor legyünk az emberekhez rosszindulatúak, vagy nyersek, mert ezzel nem tudjuk bemutatni Isten szeretetét, de nem kell másoknak megfelelnünk ahhoz, hogy Isten befogadjon minket az ő családjába.