Béke

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!”
János evangéliuma 14:27

Advent napjait élve szinte hallod szívedben az angyal szavát: „a földön békesség, és az emberekhez jóakarat” (Lk 2:14). De hol van itt békesség és jóakarat? Békesség ott, ahol mindezt fegyverrel próbálják megteremteni? Ahol a béke utáni vágy csak egyre több háborút szül? Ahol béke csak a másik nélkül lehetséges? Ahol nem tud két ember összefogni, még akkor sem, ha hasonló nézeten vannak? Ahol a különbségek nem férnek meg egymás mellett, de a túl sok egyformaság is csak viszályt szül?Lehet még béke ezen a háború dúlta földön? Van még esélyünk? 

Isten ma reggel a tél csendjében hozzád szeretne szólni. Nála van az igazi békesség, és Ő ezt szeretné neked adni. Béke, amit nem befolyásolnak a külső körülmények, az érzelmeid, a rád törő nehézségek. Béke, ami a Benne való bizalomból fakad. Abból, hogy életed vezetését átadod Valakinek, aki ehhez jobban ért, aki jobban ismer téged, mint te saját magadat, és akinek birtokában van a jövő. 

Hát állj meg egy kicsit a karácsonyi lázban, és emeld fel szemedet arra, Akiről igazán szól ez az ünnep! Halld meg az Ő hívását, és felelj rá! Mondj igent a Vele való kapcsolatra, és fogadd el a felkínált Békét. Az igazit, amit sehonnan nem kaphatsz meg, csak Tőle. 

Ne engedd, hogy a világ eseményei elvegyék hitedet! Kapaszkodj Istenbe, és várd nyugodt szívvel az Ő visszatérését!