A Lélek gyümölcse

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”
Pál levele a galáciai gyülekezetnek 5:22-23

Pál az 5. fejezetben arról a jó és rossz közötti küzdelemről beszél, ami bennünk zajlik. A szívünkben levő jót „Lélek szerinti életnek”, a rosszat pedig „a test kívánságának” nevezi (5:16). Majd konkrétan fölsorolja a „test cselekedeteit” és a „Lélek gyümölcsét”:


A test cselekedetei
(5:19-21)
A Lélek gyümölcse
(5:22-23)
1.
házasságtörés,
paráznaság
szeretet
2.
tisztátalanság,
bujálkodás
öröm
3.
bálványimádás,
varázslás
békesség
4.
ellenségeskedés,
viszálykodás
türelem
5.
féltékenység,
harag
szívesség
6.
önzés
jóság
7.
széthúzás,
pártoskodás
hűség
8.
irigység,
gyilkosság
szelídség
9.
részegeskedés,
tobzódás
önmegtartóztatás

Hogyan is lehetne e két párhuzamos listát a mindennapi életre lefordítani?
1.   A házassági kötelék csak szeretettel tartható össze.
2.   A fogyasztói társadalom által kínált rövidtávú élvezetek helyett a Lélek hosszú távú örömöt képes adni.
3.   A hamis istentiszteleti forma lelkileg betegít meg (van is rá egy pszichológiai szakszó: ekkléziogén neurózis); míg az igaz istenimádat békességet ad a szívnek.
4.   A kultúránk azt a benyomást kelti, hogy nekünk mindenre most és azonnal szükségünk van („mert megérdemeljük”); evvel ellentétben akiben Isten Lelke dolgozik, türelmesen megelégszik avval, amije van.
5.   Világunkban elidegenednek egymástól az emberek, féltékenyek egymásra, és haragot táplálnak egymás iránt; míg a lelki ember szívesen segít azokon is, akikkel nem ért egyet.
6.   A testi ember mindig csak magára gondol; míg azokból, akikben a Lélek lakik, jóság sugárzik.
7.   A közösségek – legyen az lakó-, iskolai-, kollegiális-, vagy hitközösség – bomlófélben vannak; míg a Lélek az összetartást erősíti az emberekben.
8.   Sokszor a legjobb barátságok is megbomlanak, amikor az egyik félnek jobban kezd menni a sora; a hívő embert azonban nem zavarják az anyagi, vagy szellemi különbségek.
9.   Míg a testi ember nem érzi magát jól a saját bőrében, és különböző függőségekbe menekül (alkohol, cigaretta, drog, de lehet tévézés, evés, vagy akár szex is), hogy elfeledje ezt a rossz életérzést; addig a lelki ember szívében békesség lakik, és így kiegyensúlyozott életvitelt folytat.

Idáig teljesen világos, de miért mondja, hogy a „testnek cselekedetei” vannak, a „Léleknek” pedig „gyümölcse”? Miért nem beszél a rossz és a jó ember cselekedeteiről? Vagy miért nem a megtéretlen és a megtért ember gyümölcseit sorolja fel? Ha összefüggésben olvasom Pál gondolatait, akkor egyértelmű, hogy a rosszhoz nem kell semmi mást tennem, csak adnom önmagam (Római levél 7:14-25). Az önzés genetikailag kódolva bennem van. Kitörölhetetlenül belém égették az egoista viselkedési mintákat. És saját erőmből képtelen vagyok, képtelenek vagyunk fölül emelkedni önző érdekeinken – ezért tart ott a világ, ahol tart. Ha még is jót teszek, az nem magamtól van, hanem a bennem lakó Lélektől. Ha a Lélek vezet minket, automatikusan megváltoznak a test cselekedetei, és megjelenik a Lélek gyümölcse (5:18).


Így hát, ha ma jók akarunk lenni, akkor ne erőltessük a „jó cselekedeteket”, hanem hívjuk meg imával ma reggel az Isten Lelkét a szívünkbe, és ő majd elvégzi a maga munkáját a nap folyamán, ő majd megajándékoz bennünket gyümölcsével.