Gyógyít az Úr

"Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket."

Zsoltárok 147:3

Isten adott Ábel halála után másik fiút Ádámnak és Évának. Sétnek nevezték el.

Izsák feleségül vette Rebekát és megvigasztalódott anyja halála után.

József a börtönből a palotába került néhány óra leforgása alatt. A régi szívfájdalom nem törlődött ki az emlékeiből, de felülírta az a vigasz, ami akkor érte.

Jákób még mindig gyászolta kedvenc fiát, amikor fiai arról adtak hírt neki, hogy József nemhogy nem halt meg, hanem Egyiptomban ő felel az élelmiszerellátásért. Jákób sebei bekötöztettek.

Mózesnek menekülnie kellett Egyiptomból gyilkosság miatt. A pusztában hazára és családra lelt.

A többszáz éves rabszolgaságnak vége lett a 10. csapás után. A sok szívfájdalom véget ért.

Naómi férjjel és két fiúval költözik Moáb földjére, de kisemmizetten, szintén szegényen, egyetlen özvegy menyével tér vissza Betlehembe. Ruth csodálatos módon az egyetlen hajlandó rokonnal családot alapít, megszülető gyermekük Naómi jövőjét is jelenti.

Vigasz, gyógyulás, jövő, remény... Isten különleges és mindennél többet érő ajándékai.