Zákeus megtérése„Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.”
(Lukács evangéliuma 19. fejezet 8. vers)

Úgy vélem, Zákeus megtérése sokunk számára ismert és kedvenc bibliai történet, mely nagyon sok tanulságot hordoz. Egy befolyásos ember, akinek minden megadatott az életben, szívében mégis boldogtalan. Aztán jön Jézus és jön életének teljes átalakulása.

De hogy is történt e fővámszedő megtérése? Hol kezdődött és milyen lépések vezettek a változás felé? És hogyan állsz te ezekkel a lépésekkel?

Az első mozzanat, hogy vágy ébred szívében, és ki akar törni a sokak által egyszerre irigyelt és gyűlölt mókuskerékből. Így, mikor tudomást szerez arról, hogy Jézus Jerikó városán keresztül megy fel Jeruzsálembe, kimegy az út szélére és alacsony termetét kompenzálandó felmászik egy eperfügefára, hogy láthassa Jézust?

Az első kérdésem ma feléd; Te miért másznál fel egy fára? Fontos számodra annyira Jézus és a Vele való kapcsolat, hogy nem törődve azzal ki mit szól, kész vagy akár egy fára is felmászni?

Úgy vélem már ez hatalmas lépés a megtérés felé. Mikor a vágyadat készpénzre váltod, vagyis mindent megteszel azért, hogy találkozhass Vele. Ha kell, felkelsz hajnalban, kimész a természetbe, hogy ott imádkozz, vagy egy órával korábban az imaházba, hogy szolgálj.

Jézus megáll a fa alatt és megszólítja őt: „Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom!” És ő szót fogad, nem kérdezősködik, hanem ahogy Lukács írja; „sietve leszálla, és örömmel fogadá őt” (6.vers).

Mondd, te hogyan fogadod, ha megszólít az Isten? Csak úgy immel-ámmal, miért pont én, miért pont most? Bizony a megérés bizonyítéka, hogy nem tétovázol, hanem „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.” (Zsid.4:7)

S végül, mielőtt elindulnak haza, mikor kiderül életének bűnös volta, nem tiltakozik, nem mismásol, hanem jóváteszi amit elrontott, megtéríti a károkat.

Mert, nem elég, ha csak azt mondod, hiszel. Életed egésze kell, hogy tükrözze a változást. „Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.” (2Tim.2:19)

Ezen lépésekre válaszként „Monda pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a háznak!” (9.vers)

Ma reggel mondjuk együtt:

Jézus köszönöm, hogy engem is megkerestél, mint Zákeust. Megszólítottál és felszólítottál, hogy változtassak bűnös életemen. És köszönöm, hogy melletted való döntésem következtében a házam, a családom és környezetem számára is megnyílik az üdvösség útja. Ámen.