Isten bölcsessége


Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. 
I. Korinthusibeliekhez írt levél 1,25


Az érzés, amikor azt érzed, hogy egy társaságban te vagy a legbölcsebb, egyenlő azzal, hogy öntelt vagy. Ha azt hiszed, hogy egy társadalom nem bírja elviselni a hiányodat, azt hiszed nélkülözhetetlen vagy, tévedsz, mert ha elmész, hamar pótolnak és a helyedbe lép valaki. Ha azt érzed, hogy semmi vagy, és Istenre hagyatkozol, az érzés megfizethetetlen. Ha úgy érzed, hogy nélkülözhetetlen vagy Isten számára jól érzed, mert Rád van vágyódása. Minden lehetőséget felkínál számodra, hogy hozzá tartozz. Akarod ezt?

Isten „bolondsága” is bölcsebb bármelyik bölcs embernél! DE! Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit… (Jakab 3,13)

Erőt ad a gondolat is, hogy Isten tévedhetetlensége vesz minket körül. Lehetünk a legnagyobb veszélyben is, nem vagyunk egyedül. Van egy Megváltónk, aki lehetőséget ad az életre. Nem lehetünk bölcsebbek és erősebbek annál, mint aki létrehozott bennünket! Ő tartja fent az eget, és a földet, ő tartja kezében az életed és mindenkiét.

A tudás naggyá lett, de a bölcsességet nem az okostelefon birtoklása adja meg. Az ember bölcsessége és okossága, és erőssége még mindig kevés az Istenéhez képest. Ne is törekedjünk legyőzni vagy megelőzni Őt a tudásban.

Bölcsesség? Mi az? „…Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.” Jób 28,28

A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség. Példabeszédek 9,10

Az érzés, hogy Istené bölcsessége alatt lehetsz, megfizethetetlen!  

Megjegyzések