Cselekvő hit!Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Márk 16,16

Ismertem egy fiatalembert, aki már inkább a harmincas éveihez volt közelebb. Közgazdasági szakember: ez állt a neve mellett. Vendégelőadóként jött arra a főiskolára ahol közgazdasági szakembereket képeztek ki. (hogy mennyire lettem szakember, az nem ide tartozik :) )

Remekelt. Minden, amit elolvasott szinte egy az egyben megmaradt neki, nem merült a feledés homályába egyetlenegy gazdasági információ sem. Habár minden gazdasági kérdésre tudta a feletet (nyílván nem tettünk fel neki nehéz kérdéseket) az üzleti világban csapnivaló volt. Kétszer buktatott meg és csúsztam a záróvizsgámmal e miatt fél évet. Nem tudtam az elméletet, pedig akkor már saját vállalkozásom is volt, és nem is működött rosszul. 

Az elmélet még kevés, kell a gyakorlat is. A gyakorlat mellé pedig ragasztani kell elméletet, amit én is meg tanultam, mert a vállalkozás mondhatni tiszavirág életű volt. 

Profán a példa amit elmeséltem, de a hit és a keresztség összefüggése hasonlít ehhez. Nem lehet csak úgy hinni, hogy közben ez nem válik valós cselekvéssé az életemben. Mint ahogyan hiába keresztelkedünk meg, ha nincs mögötte stabil hit nem mozdítja az életemet semerre. 

Ez egy különös kölcsönhatás. ha van hit, van gyakorlat. Beszélgetéseim során sokszor hallom: „drága barátom (igen, jobb esetben így szólítanak, máskor azonban egy egyszerű „hé” is megteszi) én hiszek! Tudom, hogy van Isten, tudom, hogy lennie kell valami magasabb rendű lénynek, aki ezt az egész kozmoszt irányítja.” És én ekkor ugrándozva bólogatok, hogy igen jól gondolkodsz és várom a fejleményeket, de semmi. Itt megálltunk. Tudom, hiszem, hogy van, de érte már nem teszek semmit! Hogyan lehet ezt összeegyeztetni? Ha tudod, hogy van, akkor csak nem maradsz tétlen?! 

Egy másik példa: olyan ez, mint, amikor várom a buszt. Tudom, hiszem, hogy az a busz amit várok az ide fog érni a buszmegállóba, de amikor itt van, nem szállok fel rá. 

A hit, cselekvő lesz. Aki hisz, az cselekszik, de aki csak cselekszik és nem hisz becsapja magát. Mert az Istent nem tudja. Bízzuk csak Rá magunkat, nem fog fájni!

Megjegyzések