Jót tenni


A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, 
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen (Zsid. 13, 20-21)


Nem olyan régen egy számomra nagyon kedves ember a következőket mondta: „Őrizzétek a szép zenét és hirdessétek Isten evangéliumát”. Ezt egy szombati szabadtéri evangélizáció után egy kisváros fürdőjében bűcsúzkodva hagyta meg nekünk. Másnap feleségével és két barátjával hazaindultak, és súlyos autóbaleset szenvedtek, amelyben feleségét, és jó barátját elveszítette, ő maga pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Hosszú heteken keresztül kórházban volt.

Ezeket a szavakat úgy őrzöm, mint amit a levél írója szán az azt olvasóknak. „Tegyen készségesekké titeket minden jóra…” Cselekedjetek jót másokkal, úgy amiképpen Jézus is tette. Ne a magatok mércéje szerint mérjétek meg a jót, hanem Jézus szerint.

Hogyan lehet a jó cselekedetet mérni a Jézus mércéjével. A filozófusok egyik fő témája a boldogság mellett a „jó” volt. Meddig terjed a jó, és egyáltalán hogyan lehet körbeírni. Van-e a jónak tetőfoka, és ha van, akkor mi van azután? Költői kérdések, melyekre a választ a zsidókhoz írt levele adja meg. Jó az, ami kedves Ő előtte.

Hogyan érhető el? Cselekedjük az Ő akaratát.

Megjegyzések