Az egy talentum

„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe.”
Máté evangéliuma 25:14-15

Milyen igazságtalannak tűnik Isten – gondolhatnánk, amikor a talentumokról szóló példázatot olvassuk. Miért van az, hogy a gazda egyik szolgáját olyannyira értékeli, hogy 5 talentumot ad neki, míg a másikat annyira becsüli, hogy csak 1 talentumot kap? Gyerekkoromban nagy problémát okozott nekem ez a történet, mert úgy gondoltam, hogy a talentum egy pénzérme, mint ami 20 évvel ez előtt a 100 forintos volt. Mikor azonban utánanéztem, mit is jelent a talentum, mindjárt árnyaltabbá vált a kép.

        Először is a talentum nem pénz, hanem súlymérték, melynek nagysága koronként és régiónként különbözött. Az eredetileg a sumérek által bevezetett mértékegység (i.e. 3000 körül) mai fogalmaink szerint 43,65 kg-ot jelentett, de később, például a Jézus korabeli Palesztinában ez már 58,93 kg volt. Ha fizetőeszközként használták, akkor ezüstöt értettek alatta, tehát a Jézus által említett 1 talentum valószínűleg egy 58,93 kg-os ezüsttömböt jelentett. Ma az ezüst árfolyama 150 Ft/g körül mozog. Egy kis matematikával (ha 58930 g-ot megszorozzuk 150-nel) kiszámolhatjuk, hogy az az 1 talentum mai fizetőeszközre átszámolva 8.839.500 Ft, majdnem 9 millió Ft. Ennek tudatában jobban érthető, miért háborította föl a gazdát, mikor a szolgája elásta a 9 milliót érő ezüsttömböt, hiszen evvel már bármelyikünk tudna valamit kezdeni. Csak például magyar állampapírokba való befektetéssel 1 év alatt (ha 4%-os kamatot számolunk) 353.580 Ft-tal gyarapította volna a kiinduló tőkét.
        Ez a kép azonban még mindig nem pontos, mert egy pedagógus 1973-ban havonta 1800 Ft-ot keresett, és ez az összeg bajosan lenne elég ma, 2014-ben. Nem csak az ezüst akkori és mostani értékét kell tehát összehasonlítanunk, hanem figyelembe kell venni a pénz vásárlóértékét is. Egy római katona Jézus idejében 26 év szolgálat alatt keresett 1 talentumot. Magyarországon 2014 első negyedében az átlag nettó havi jövedelem 150.530 volt
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli030.html). Az éves kereset ezek szerint 1.806.360 Ft, amit ha beszorzunk 26 évvel, akkor 46.965.360 Ft-ot kapunk. Ha ezt a számítást vesszük alapul, akkor az utolsó szolga körülbelül 47 millió Ft-ot kapott a gazdájától.

        Mindek ez a sok számítás és kalkulálás ilyen korán reggel? A példázatbeli talentumok emberi képességeket jelentenek. Isten mindenkit megáld különböző adottságokkal, és még akkor is rengeteget ad, ha keveset ad. Ha Isten szemszögéből nézzük az embereket, akkor még a legutolsó is rendkívüli módon értékes a szemében, és temérdek ajándékkal halmozza el. Ha azt mondják rólad az iskolában, hogy tehetségtelenek vagy, ha azt mondják a munkahelyen, hogy értéktelenek vagy, ha azt mondják azok, akiket barátaidnak gondoltál, hogy hasznavehetetlen vagy, ne higgy nekik! Isten különleges értéket helyezett beléd. Sose feledd ezt el, és mindig éljél vele.