Nem tudjuk mikor jön

„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!”
Máté szerinti evangélium 24:42

„Vigyázzatok”! Egy másik fordítás szerint „legyetek éberek” (Neovulgata)!

Emlékszem első cserkész táboraim során mennyire lelkesen készültem az éjjeli őrségre. Mikor egyedül leültem a parázsló tábortűzhöz, büszkeséggel töltött el, hogy most az egész tábor biztonsága az én kezemben van. De az izgalom és a lelkesedés az első fél órában elpárolgott, és nemegyszer ott a tábortűz mellett nyomott el az álom.

Ahogyan állandóan ébernek lenni nagyon fárasztó dolog, éppolyan idegőrlő keresztyénként állandóan a végidőtől való félelemben élni. Egyes lelki vezetők ki is használják a megfélemlítésben rejlő motivációt, és lelkiismeret furdalás keltően teszik föl a kérdést: „Te már kész vagy Jézus fogadására?” Majd valahogy így folytatják: „Egy keresztyénnek mindig szolgálatkésznek kell lenni, soha sem mehet szabadságra (mert hát mi lenne, ha Isten szabadságra menne?), soha nem kapcsolódhat ki (mert hát mi lenne, ha Jézus visszajönne, és a övéit pihenni, vagy netán szórakozni látná?), és minden pillanatban arra kell figyelnie, hogy tökéletes jellemet alakítson ki (mert hát ha Jézus visszajön, csak a bűntelen embereket viszi magával).” Sok keresztyén talán az ilyen gondolatoktól motiválva aktív hitközösségében, ugyanakkor folyamatosan visszatérnek önmarcangoló gondolatai, mivel sokszor úgy érzi, hogy ő még mindig nem elég jó, még mindig nem készült föl teljesen Jézus második visszajövetelének fogadására.

Ahogyan én látom, a készenlét valami egészen mást jelent. A mobiltelefonok világában nehezen elképzelhető a következő példa, de tételezzük föl, hogy feleségem elutazott, és nem tudom, mikor jön haza. Mit teszek? Napokig nem alszom, és állandóan a bejárati ajtót figyelem, nehogy ha hazaér, készületlenül találjon engem? Szó sincs róla. A lehető legtermészetesebben végzem a napi munkámat, éjjel nyugodtan alszom, alkalmanként esetleg a barátaimmal elmegyek kikapcsolódni, de közben ott van bennem a gondolat, hogy hátha a mai nap ér haza feleségem, és ez az érzés örömmel tölt el. Luther Márton ezt úgy fogalmazta meg, hogy ha tudná, hogy holnap eljönne az Úr, ma még elültetne egy fát.


„Vigyázzatok” arra, hogy el ne felejtsétek, Jézus megváltott benneteket. Megígérte, hogy visszajön, és elviszi azokat, akik elfogadták a kegyelem ajándékát, de „nem tudjátok, hogy melyik órában jön el”, nehogy érdekből, hanem hogy szeretetből kövessétek őt.