Megújuló erő


Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! 
Ézsaiás könyve 40,28-31

Ha tartósan fent áll egy nehéz helyzet, amiből nincs kiút vagy szinte nincs, akkor szívesen megkérdeznénk a jó Istent, hogy akkor ezt, vagy azt miért engedi meg? Még olyan messzire is el tudnak menni a gondolataink, hogy szívesen adnánk egy szemüveget is, hogy Isten jól lássa a helyzetünket, mert minden bizonnyal azért engedi meg bizonyos fokig a szenvedéseinket, mert nem látja jól az adott helyzetet. Már sokszor hallottunk prédikációt, vagy templomban, vagy a szomszéd nénitől-bácsitól, hogy az Isten a javunkat akarja. Ilyenkor gondoljuk magunkba: „Hát persze, csak nem az enyémet…” Rengeteg miért vetődik fel bennünk, nem értjük az Isten akaratát.

Akik ilyen gondolatokkal küszködnek azok szívének ajánlom a mai gondolatokat! Bízni az Úrban, és nem csüggedni. Ha a csüggedésnek helyet adunk ott kétely keletkezik, és az eltávolít az Istentől.

A Mindenható mielőtt szabadulást adna, azt kéri tőled, hogy hagyd a hátad mögött a csüggedést, és bízzál Benne! Ha ezt maradéktalanul megteszed, a jutalom nem marad el.

Nem véletlenül mondják a nénik és a bácsik, amit mondanak! Átélt, valós tapasztalattal rendelkeznek. Kapcsolatuk van Krisztussal, amit szeretnének Neked is átadni, mert ők is voltak, vagy benne vannak épp egy nehéz helyzetbe, és tudják, hogy szabadulást máshonnan nem várhatnak. A próféta is ezt írja le: akik most elfáradtak, megerősödnek, ha bíznak abban, aki az ő Teremtőjük!

Megjegyzések