Megosztó élet"Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?"

2 Korinthus 2:14-16

Isten mindenkor győzelemre segít Krisztusban.
Vannak nehéz helyzetek a keresztény ember életében. Döntések, amiket nehéz meghozni mert a szívünk másfelé húz, vagy mert az út, amit választottunk, lemondással jár. Krisztus útja sohasem könnyű, de végül a győzelemhez vezet.

Ismeretének illatát jelenti ki mindenhol általunk.
Amikor a világ figyel, márpedig mindig ezt teszi, vizsgázunk. Isten ismerete nem csupán a könyvekben van megírva, követőinek élete a legékesebben szóló beszéd. Ez ugyanakkor nagy felelősségünk is, mert többet olvassák ezt, mint a könyveket. Krisztus valódi követőinek példája az igaz istenismeretre segít.

Ez megossza az embereket.
Azok, akik más értékrendszer szerint élnek, más filozófiát vallanak, végül mind megbotránkoznak Isten gyermekeinek tetteiben. Természetesen időben ez különbözhet egymástól, mert vannak, akik azonnal elfordulnak, de vannak, akik sokáig haladnak az úton velük, végül mégsem érnek célba. Mi az oka ennek? Az, amit a szívük rejt, mint azok esetében akik a jóillat-áldozatot vitték a templomba. Mind ugyanazt tették, de hogy kiét fogadta el Isten és kiét nem, az a szívükbe rejtett dolgokon múlt. Ugyanazt élték át, ugyanazt tették. Áldozatuk illata mégis különbözött; az egyiküké élet illata volt, a másikuké a halálé. Az emberiség sorsa végül azon fog múlni, hogyan viszonyulnak majd Krisztushoz és igaz követőihez!

Ki alkalmas erre?
Felvállalni, hogy amit teszek az másokat életre vagy halálra vezet, nagyon nehéz. Talán éppen ezért van olyan sok hezitáló keresztény, aki még mindig nem döntött, mit is szeretne valójában. A rossz hír, hogy nem halogathatjuk sokáig a döntést. Nem tudunk sokáig úgy élni, hogy mindenkinek megfeleljünk. Krisztus jön! Az idő közel van és el kell döntenünk, mit teszünk mi magunk is! Te hogyan választasz? Kinek a példáját követed?