Isten szeretetére tanítani


„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.”
(Mózes ötödik könyve 6. könyve 5-6. vers)

Schmidt Egon etológus Miért énekel a fülemüle? című könyvében több érdekes megfigyeléséről számol be. Mikor a fülemüléket tanulmányozta, megfigyelte, hogy mikor a kicsik kijönnek a tojásból, a fülemüle apukák - mert csak a hímek énekelnek - éjjel-nappal dalolnak.

Innen jött a kérdése; Miért énekel a fülemüle apuka éjjel-nappal? Miért nem csak nappal? Így kivett három fiókát a fészekből, bevitte a lakásába és három hétig ő táplálta őket. Mikor eljött a kirepülés ideje ez a három madár is kirepült, csakhogy olyan rikácsoló hangot hallattak, hogy az összes nőstény elmenekült előlük.

Érdekes, nemde, hogy a fülemüle, amelynek hozzánk képest elenyésző a szürkeállománya, mégis tudja, hogy hat hete van arra, hogy az élethez, a jövőjük biztosításához szükséges dallamot a fiókák szívébe énekelje.

Ezzel szemben sok szülő sírta már el nekem is, hogy gyermekeik, mikor elérték a 18 éves kort elmenekültek otthonról hátat fordítottak nekik, és a gyülekezetnek.

A kérdés ma az; te milyen dallamot énekelsz gyermekeid, családod, környezeted fülébe és szívébe? Kiről és miről beszél a szád, a mozdulataid, az életed? Mert:
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép
a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits Mihály: Második ének)