Ne engedj a bűnnek!„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek! Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok.” 
Rómaiakhoz írt levél 6:12-14.
Jó reggelt! Nem tudom, szeretsz-e korán reggel éhgyomorra definíciókat alkotni. Ugyanis tisztáznunk kell, mi is az a ’bűn’.
Lássuk csak a két legáltalánosabb megfogalmazást. Egyik jelentése a céltévesztés. Valaki a régi időkben célba lőtt és elvétette, ez volt a céltévesztés. A másik, hogy a bűn a törvénytelenség. Amikor a törvény előírásait áthágod és így vétesz a szeretet-parancsolat ellen.
Mi döntjük el, hogy melyik úton akarunk járni.
Hadd írjak le egy mai példázatot. Volt egy fiatalember, akit a szülei gondosan neveltek. Mivel gyógyszerészek voltak, úgy gondolták, hogy fiukat is erre a pályára terelgetik. Ő jól is tanult. Szerette azokat a tantárgyakat, amelyek fontosak voltak ahhoz, hogy gyógyszerész legyen.  Jelessel érettségizett és felvették az egyetemre. Ott is jól tanult. Eredeti gondolatai voltak. Professzorai úgy tekintettek rá, mint a jövő ígéretére, akire nagy jövő vár. Amikor végzett, szívesen vették volna, ha tanársegédként folytatja az egyetemen – szerény fizetésért. Ugyanakkor egy kétes hírű ismerőse is felajánlott egy munkát egy droglaborban. Új „szereket” kellene kikísérleteznie. A fizetés az előbbi többszöröse. Vívódott. És végül a pénz győzött.
Egy darabig boldognak látszott, de igazán – nem aludt jól, és félelmei voltak. Egy napon a rendőrség felgöngyölítette a drogüzletet és a fiatalember börtönbe került. Céltévesztett, elrontott volt az élete és a törvény útjáról is letért. Világosan látta, hogy rossz döntése sodorta egyre mélyebbre a bűnbe, és teljes kiszolgáltatottá vált.
Ma egy új nap áll előtted. Bizonyára döntéseket is kell hoznod. Kívánom, hogy jó döntést hozz! És akkor biztos, hogy szép napod lesz!
(Gyürüs István)