Min múlik?


"Így szólt a Seregeknek Ura, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki-ki az ő felebarátjával, özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt."

Zakariás 7:9-10

Min múlik egy ország sorsa? Min múlik egy nép jövõje? Ma nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést a világban, mert olyan válságot élünk át, ami mindenkit érint.

Gazdasági válság van és a szakemberek azt hangoztatják, folyamatosan növekvõ szektorokra van szükség, hogy dübörögjön az ipar, virágozzon a mezõgazdaság, legyen az embereknek pénze, hogy éljenek a szolgáltatások adta lehetõségekkel és forogjon a piac. 

Erkölcsi válság van és az emberek nem találják, vagy nem veszik figyelembe életük útjelzõ tàbláit. Milliók csalódtak a keresztény eszmékben éppen úgy, mint mások az iszlámban, a hinduizmusban, de a modern vallások sem kivételek. A politikai ideák úgy keleten, mint nyugaton kudarchoz vezettek. A szocialista-kommunista rendszerek megdõltek, vagy átváltoztak valami mutáns nemtudom mivé, a demokratikus jobb-bal, konzervatív-liberális eszmék sem hoznak megoldást. Az emberek nem bíznak már saját vezetõikben, mert mindent átjár a korrupció, a saját érdekem mindenki más érdeke elé helyezése.

És végül válságban van a személyiség. Mert ki az ma, aki jellemfejlõdésrõl beszélne a túlélés helyett, ami milliók mindennapi gondja! Így romlik meg a gazdag és a szegény, válik embertelenné az ember ès lesz igazságtalanná, zsarnokoskodóvá, nemtörõdömmé.

De nem ez volt a gond az Asszír-, a Babiloni-, az Egyiptomi-, a Méd-Perzsa-, a Görög-, a Római Birodalommal is? Nem ez történt Izráellel és Júdeával? Ugye, milyen sok múlik azon, hogyan viszonyulunk egymáshoz!? Ez mindannyiunk felelõssège.