Illés szerepe„Íme, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.”
(Malakiás könyve 4. fejezet, 5-6.vers)

Illés alakja messze kiemelkedik a próféták közül. Próbákkal és csodákkal teli élete fordulatokban gazdag volt, nem beszélve arról, hogy számtalanszor megtapasztalhatta Isten hatalmának megnyilvánulását (Holló táplálja, Sareptai özvegy olaja, Kármel-hegy, szelíd hang, stb.).

Elragadtatása után a zsidó hagyomány személyét és visszatérését a Messiás eljövetelével kapcsolta össze. A körülmetélésnél elhelyeznek egy széket tiszteletére. A peszahi széder estén külön pohár és kitárt ajtó várja jövetelét.

Ahogy Sírák fia könyvében is olvasható: „Jel lettél a jövendő harag idejére, hogy te csillapítsd le, mielőtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit újra helyreállítsd.” (Sírák. 48:10)

Többen keresztelő Jánosban (Máté 11:10) a Felkent előfutáraként, a Malakiási prófécia (Mal.3:1) beteljesedéseként, az újra elküldött és megtestesült Illést látták. Minthogy mások Jézust azonosították Illéssel (Máté 16:14).

Annyi biztos, hogy kétezer évvel ezelőtt járt utoljára itt a földön, mikor ott állt a megdicsőülés hegyén és Mózessel együtt az Üdvözítővel „beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni.” (Luk.9:31), így erősítve Őt.

S mit emelhetünk ki ma személyével és tanításával kapcsolatban?

Egyrészt imaéletének példás voltát, melyet Jakab is megemlít (Jak.5:17).

Másrészt azt a bátor és Isten iránti mély elkötelezettséget, mely minden kor emberéhez szegezi a kérdést: Mikor látod be végre, hogy nem szolgálhatsz egyszerre a mammonnak és az Örökkévalónak?

Meddig akarsz még önző vágyaid kielégítésének élni?

Meddig nézel, taposol le, használsz ki másokat?

Meddig rombolod mások hitét, kapcsolatát?

„Meddig sántikálsz kétfelé?”