Isten munkája bennünk

"Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell."

Pál levele a filippiekhez 2:13

Munkanélküliek figyelem! Szorgalmas, törekvő, jóérzésű munkásokat keresünk! A Munkaadó kizárólagos irányításának engedelmeskedő leendő alkalmazottak jelentkezését várjuk.

A Munkaadó Maga fogja a munka oroszlánrészét elvégezni. A munkavégzés helyszíne a munkavállalók szíve. A munkavégzés helyét szabad akaratból megnyitó munkavállalók jelentkezését tudjuk kizárólag elfogadni.

A munkavégzéshez szükséges erő biztosítása szintén a Munkaadó felelőssége, Ő Maga szavatolja mindennapi meglétét. A munkavégzés sikerének fokmérője a Munkaadóban és a munkavállalóban egyaránt tapasztalható öröm. A képességek és bizonyítványok megléte nem szükséges, ugyanis ez a munkavégzés alatt megszerezhető, a Munkavállaló Maga biztosítja a képességek kifejlődését.

Elvárható a munkavégzéshez a munkavállalók közötti kölcsönös szeretet, egymás megbecsülése, a Munkaadó iránti hűség és lojalitás. Követelmény a Munkaadó bármely kérésének azonnali hatályú teljesítése - amely nem fog soha ellentmondani a Szervezeti és működési szabályzat 10 pontos, mindenki által ismert szabályainak.

A munkavégzés sikere az engedelmes és önzetlen szív állapotában mérhető le, amely a Munkaadó és a munkavállalók közös érdeke.

A munkavégzés bérezése egy összegben történik a projekt teljes befejezése után minden munkavállaló esetében egyenlő mértékben. Az infláció elkerülése érdekében a bér elkölthető egy örök élet alatt az Újföld nevű helyen.

Alkalmazható?