Hosszú jegyességünk


"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,  higgyetek Istenben és higgyetek énbennem.
Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek.
És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek."

A Biblia vallása a szeretet vallása, a bizalom vallása, a biztos remény vallása.

Jézus gyógyításai, a megvetettek iránti együttérzése, irgalma gyakorlati szeretetre tanította követőit. Megjelenése, bölcs szavai, a prófécia magyarázatai bizalmat ébresztettek azokban, akik hallgatták Őt. Egyre többen hitték, hogy megtalálták a Messiást. Most azonban az életükön át tartó próba következett, a hosszú várakozásé. Ahhoz, hogy megvárj valakit, hogy elkötelezett maradj iránta, bizonyosságra van szükség. Biztosnak kell lenned abban, hogy szeret téged és abban is, hogy ő is elkötelezett irántad. Ezt ki is kell nyilvánítania. Ezért hasonlít annyira Jézus ígérete egy jegyesség ígéretéhez. A szerelmes férfi kifejezi vágyát, hogy kedvesét szülei házába fogja vinni az esküvő után. Biztosítja őt arról, hogy lesz helye a családjában, mert erről már előre gondoskodik. És végül megígéri, hogy személyesen jön el érte. Abban az időben a jegyesre úgy tekintettek, mint a feleségre. Ha fel akarták bontani az eljegyzést, válólevélre volt szükség, mint a házasság esetében. Jézus elnyerte a szívünket. Elment, hogy előkészítse az esküvőt. Ígérete, mint egy szerződés, teljesen biztos. Már csak a mi próbánk van hátra. De ebben sem hagyott magunkra minket:

Nyugtalanságunkra hit a gyógyszer, kételkedésünkre bizalom, az Urunk személyes jelenlétének hiányára pedig ígérete.