Angyalok szolgálata

„Vajon ezek [az angyalok] nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?”
Zsidókhoz írt levél 1:14


Az angyalok szerepét világunkban sokféleképpen magyarázzák. Két dolgot fontos tisztán látni: (1) egyrészről, hogy mi nem része az angyalok feladatának; (2) másrészről pedig, hogy mi része annak. Mindkettő illusztrálására álljon itt egy-egy idézet Ellen G. White-tól.
(1) „Az angyalok parancsnokuk [Krisztus] lába elé borultak, és magukat kínálták fel áldozatul az emberért. De egy angyal életével nem lehetett megfizetni az adósságot. Csak neki, aki az embert teremtette, volt hatalma megváltani az embert.”
(Pátriárkák és próféták; Budapest, Adventi Kiadó, 38-39.)
(2) „Isten a menny angyalait azért küldte el, hogy szolgáljanak azoknak, akik örökösei lesznek majd az üdvösségnek. Most még nem tudjuk, hogy kik ezek. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy kik azok, akik majd győznek, és részesülnek a szentek örökségéből a világosságban. Az angyalok azonban bejárják az egész földet és igyekeznek megvigasztalni a szomorkodókat és megvédelmezni a veszélyben élőket, és megnyerni az emberek szívét Krisztus számára. Senkit sem mellőznek, senki mellett sem mennek el figyelmetlenül. Isten soha sem veszi figyelembe az embereknél a rangbeli és tekintélybeli szempontokat. Isten egyenlő módon gondosodik, törődik mindazokkal a lelkekkel, akiket ő teremtett.
Valahányszor kinyitjuk ajtónkat Krisztus szükségben lévő és szenvedő földi testvérei előtt, mindig láthatatlan angyaloknak mondunk istenhozottat. Mennyei lények társaságát hívjuk meg otthonunkba. Ezek az öröm és bölcsesség légkörét hozzák magukkal. Dicséretmondással az ajkukon érkeznek és lépnek be hozzánk, és a mennyben egy különleges hangnemű válasz zendül meg. Irgalmasságunk minden tette nyomán zene szólal meg, hangzik fel a mennyben. Királyi székéről az Atya legdrágább kincsei közé sorolja az önzetlen munkásokat.”
(Jézus élete; Budapest, Advent kiadó, 2003, 544.)
Bármit hozzon a mai nap, téged is angyalok fognak körülvenni.