Hogyan nyerhetem meg Istent?"Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot."
Példabeszédek 8,35

Sokan próbálták már, de mondják, hogy csak a szerencséseknek sikerült. Ennek ellenére millió és millió ember próbálja segítségül hívni a nagy természetfölöttit célja eléréséhez. Háborúkban a katonák a harc előtt; sportolók a rajtpisztoly dördülése előtt; diákok a vizsgatétel kihúzása pillanatában is; és még sorolhatnánk, hogy az ember megannyi pillanatban suttogja el a jól ismert imát: Istenem segíts!
De vajon valóban lehetséges Őt magunk mellé állítani? Valóban megnyerhetjük Istent az ügyünknek? Ha igen, hogyan?

A kulcs az előző versben megtalálható: "Boldog ember, a ki hallgat engem, az  én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén" Vagyis: először engednünk kell, hogy Isten megnyerjen bennünket az Ő ügyének. Mert aki Isten oldalán áll, az hallgat rá, az állandóan az Ő közösségében él, az Isten ki- és bejárását figyeli, hogy Ura mit tesz és hogyan. Ez biztosítja számunkra azt, hogy gondolataink, vágyaink, akaratunk összhangba kerüljön az Ő akaratával, ez biztosítja azt, hogy céljaink tiszták, Isten előtt is kedvesek legyenek, hogy Ő, Aki valóban szent és makulátlan mellénk állhasson. Mindezek nélkül lehetetlen Istent megnyerni, mert minden emberi vágy, cél és akarat, még ha nemesnek és jónak látszik is, nem eredményezhet igazi boldogságot, önzetlen örömöt, békességet.