Isten biztos ígéretei

„Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-e valamit, hogy azt ne teljesítené?”
(Mózes negyedik könyve, 23. fejezet 19.vers)

A Szentírás Isten több, mint 7000 ígéretét tartalmazza. Ezek egy része olyan prófécia, mely már teljesült a Biblia hőseinek, Jézusnak vagy az egyház életében, ezek után nem kérdés, hogy a többi is meg fog valósulni.

Ugyanakkor, sokszor azt tapasztalhatjuk, mintha Isten megfeledkezne ígéreteiről. Imádkozunk családunk biztonságáért, jobb megélhetésért, szebb lakásért, új autóért, de mégsem történik semmi, holott meg van írva: „akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek” (Jn.15:16)

S mindez miért? Mert olyan ígéretekbe kapaszkodunk bele, amit Isten másoknak adott és nem nekünk. Salamon megkapta a bölcsesség mellé a gazdagságot, de mi nem, Sámson visszakapta az erejét, de mi nem.

Sőt, ha őszinték vagyunk, mi csak azokat az ígéreteket válogatjuk ki és kérjük számon az Úrtól, melyek kedvünkre és hasznunkra vannak. De például a szenvedésre vonatkozó ígéretekről hallgatunk.

Mert kinek jutna eszébe például a következő ígéretet magára venni, vagy egyenesen kérni teljesedését: „akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.” (2Tim.3:12)

Bizony elfeledkezünk arról, hogy nekünk küldetésünk, feladatunk van. Nem itt a földi életben kell boldogulni, múlandó kincsek után koslatni, majd életünket eltékozolva, erőt kérni további pazarlásra.

Így tehát ne feledd, Jézus az ő követőinek nem ígért könnyű életet, kacsalábon forgó házat, mesés jachtot, lottó ötöst, csodás gyógyulást.

De amit ígért: örök életet, melyet nem vehet el tőled senki. Így bármi történjen ma veled ne feledd biztató szavait:


„Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Ján.14:2-3)