Az evangélium

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.”

Pál levele a rómaiakhoz 1:16-17 

Az evangélium a jó hírhozónak adott kézzelfogható ajándék, tehát mindig jó hír - ki ne örülne egy zsák pénznek?

Az evangélium Isten ereje. De a Mindenhatónak miért kell erő? Miért ereje Istennek az a hír, ami arról szól, hogy Isten szegénnyé és erőtlenné lett értünk - amikor Jézus vállalta ezeket, hogy mi lehessünk gazdagok és erősek?

Hogyan nyilatkoztatja ki Isten azzal az igazságát, hogy az Ő Fia bűnné lett mindenkiért?

Isten méltóságán csorba esett. Senki sem kérdőjelezte meg a szavahihetőségét, szeretetét, hűségét, mert a bőrükön érezték. De egy nap Lucifer, a leghatalmasabb angyalfejedelem fejébe befészkelte magát a kétely: mi van, ha Isten csak megjátssza Magát? Mi van, ha nem olyan, amilyennek mondja Magát? Ezzel a kérlelhetetlen és meggyőzhetetlen mondattal a fejében lett kiűzve Lucifer a követőivel együtt a Tökéletesség Helyéről. De a kétely magva mindenkinek az elméjében elültettetett. Mi lesz az a bizonyíték, ami örökre megcáfolja a rosszindulatú ellenség hangját?

Isten a legdrágábbat adta oda az emberiségért - Önmagánál is drágábbat, a Fiát. Odaadta, hogy mindenki láthassa, nemcsak uralkodik, hanem a legmélyebb pontig elmegy akár egyetlen emberért is. Jézus meghalt a kereszten, hogy a legborzalmasabb fájdalmak között meglássuk Őt, mint a Teremtőt, Aki nemcsak alkot, de meg is szabadítja a bajbajutottakat.

Isten igazsága az evangélium? Igen!!! Isten nem lesz kevesebb attól, ha kegyelmet gyakorol. Azért hogy ne hiába legyen kifizetve az a végtelen ár, amit az emberiségért kifizetett a keresztfán, amíg van időnk, Isten minél több embert hív az örökéletbe. Istennek az a célja, hogy az Ő Fia dicsősége azzal legyen minél jobban felemelve, hogy sokan elfogadják a fizetett belépőjegyet.

Isten ereje és Isten igazsága. De a mi erőnk és a mi igazságunk is ugyanez. Nincs nagyobb erő és nagyobb igazság ennél!