Út, igazság és élet

Út, igazság és élet
„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is;
mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.”

(János evangéliuma 14:6-7)

Jézus négy dologról beszél itt: út, igazság, élet és Isten. Ezek a kérdések foglalkoztatnak leginkább bennünket is. Melyik úton kell haladnom? Melyik az én utam? Melyik a helyes ösvény? Aztán mi az igazság? Van-e egyáltalán abszolút igazság, s ha igen, hogyan fedezhető fel, hogyan ismerhető meg? Hogyan élhetek helyesen, beteljesült, értelmes életet? Van örök élet? És végül: Van egyáltalán Isten? Ha igen, hol van Isten és hogyan lehet Őt megismerni?
Jézus mind a négy kérdésre ezt az egy választ adja: „Én vagyok”!
Jézus az út! Más szavakkal Ő mutatja az utat, amelyen járnunk kell. Ahogyan ő élet, úgy kell nekünk is élnünk. Amilyen értékeket és célokat fontosnak tartott élete folyamán, ugyanazokat az értékeket és célokat kell mi is kitűzzük magunk elé. Az út, amelyen járnunk kell, ugyanaz, amin Jézus járt.
Jézus az igazság! Van tehát abszolút igazság, de nem embereknél, hanem Istennél. Mindazok, akik ismerik Istent, ismerik az igazságot, s az igazság szabadokká teszi őket: „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” (János evangéliuma 8:32).
Az élet, amit Istentől kaptunk, csak vele lehet teljessé! Az Isten nélküli élet vergődés, gyorsan múló öröm. Jézus ad beteljesedést életünknek. Mindennapjaink akkor lesznek kiegyensúlyozottak, ha Jézussal járunk. Életünk értelmét és célját akkor találtuk meg, ha hittel befogadtuk Jézust. „Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét érettem és az evangéliumért, megtartja azt.” (Márk evangéliuma 8:35).
Isten sokan keresik, mégsem találják meg. Sok keleti vallás célja, hogy valamilyen módon a halandó ember közel kerüljön az örökkévaló, hozzáférhetetlenségben lakozó magasságos Istenhez. Bonyolult vallási rendszerek és emberi filozófiák igyekeznek felfedni Istent. Jézus erre a kérdésre is csak azt mondja: „Én vagyok!”. Isten Jézuson keresztül ismerhető fel, ismerhető meg. Ő azért jött, hogy bemutassa nekünk, kicsoda Isten. Aki megismeri Jézus, Istent is megismerte. „Én és az Atya egy vagyunk” (János evangéliuma 10:30).
Egyszóval az ember legnagyobb kérdéseire (út, igazság, élet, Isten) egy személyben Jézus a megoldás. Nincs szükségünk emberi bölcselkedésre, filozofikus eszmefuttatásokra ahhoz, hogy legnagyobb, kínzó kérdéseinkre válaszoljunk, hanem csak egyedül Jézus Krisztusra. Benne egy személyben nyer megoldást és beteljesedést az emberiség minden kérdése. „Mert tetszett az Atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség” (Kolossé 1:19).

Keressük ma is Jézust, s vele együtt mindent megtalálunk! „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézsaiás 55:6).