Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat! Példabeszédek 23,26
 
 
„A gyermekek és ifjak korán kezdjék keresni Istent; mert a korai szokások és benyomások gyakran hatalmas befolyást gyakorolnak életükre és jellemükre. Azok az ifjak, akik hasonlítani akarnak Sámuelhez, Jánoshoz és különösen Krisztushoz, legyenek hűségesek a kicsiny dolgokban és forduljanak el azoknak a társaságától, akik gonoszt terveznek és akik azt gondolják, hogy a világban a gyönyörnek és az önző élvezetnek kell élniük. Sok kis otthoni kötelességet elhanyagolnak, mint jelentéktelen dolgot; ám ha a kicsiny dolgokat elhanyagolják, akkor a nagyobbakat is. Komoly férfiak és nők akartok lenni tiszta, egészséges, nemes jellemmel. Kezdjétek el a munkát családotokban; végezzétek el kis kötelességeiteket pontosan és lelkiismeretesen! Amikor az Úr látja, hogy hűségesek vagytok a legkisebben, akkor nagyobb felelősséget bíz reátok. Legyen gondotok arra, hogyan építkeztek és milyen anyagot használtok fel az épülethez! Az a jellem, amelyet most formáltok, örökre megmarad.
Hadd vegye Jézus birtokba elméteket, szíveteket és érzelmeiteket; úgy munkálkodjatok, ahogyan Krisztus! Végezzétek el lelkiismeretesen az otthon kötelességeit, az önmegtagadás apró dolgait, és a kedvesség cselekedeteit! Szorgalmasan használjátok ki a pillanatokat; és amikor gondosan kerülitek a kis bűnöket, tanúsítsatok hálás szívet az áldásokért. Végül olyan bizonyságot tesznek majd rólatok, mint Jánosról, Sámuelről és különösen Krisztusról: "Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotában és az Isten és emberek előtt való kedvességben" (Lk 2:52).
"Adjad a te szívedet nekem!" Az Úr azt mondja az ifjúnak: "Adjad fiam a te szívedet nékem..." (Péld 23:26). A világ Megváltója azt kívánja, hogy a gyermekek és ifjak adják neki a szívüket.”
Ellen G. White, Boldog otthon
Gyógyulj meg Laci! Veled vagyunk...