A legnagyobb csoda
 „Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.” Luk 18:27 A Biblia telis-tele van csodás történetekkel. Nem is olyan régen az egyik reggel itt ebben a blogban is olvashattunk bibliai történeteket, amelyek Isten csodás tetteit mutatták be. 

„Ábrahám 318 szolgájával szabadította ki a sodomaiakat Kédorlaómer kezéből. 

Mózesnek nem voltak seregei, csak egy bot volt a kezében, de az Úr harcolt érte a 10 csapás kardjával. 

Az amálekitákkal való ütközet kimenetele a hegyen dőlt el, ahol Mózes imádkozott a népért, Áron és Húr pedig a támogatták ebben a szolgálatban. …..

Jerikó falai leomlottak, pedig a zsidók mindössze annyit tettek, hogy 13-szor megkerülték a várost. ….

Gedeon 300 fegyvertelen katona közreműködésével és az Úr csodájával legyőzi a midiánitákat.

Dávid egy egyszerű parittyával a kezében győzte le a hatalmas Góliátot. …

Jézus megszabadította az emberiséget egyedül az örök halál kárhozatától, amikor meghalt értünk a kereszten. …”

Isten előtt nincs akadály!  „Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.”

Jézus a megmentő megváltó, nemcsak megszabadított bennünket a bűn hatalmától, hanem azt szeretné, ha mi is végeznénk Vele együtt ezt a munkát. Átalakítja a mi életünket, a szívünkbe költözik és szeretné, ha mi is elmennénk és bemutatnánk Őt az embereknek. Szükségét érzem, ezért megyek, nem kötelességből. Isten legnagyobb csodája, hogy ez az átalakulás végbemehet az én életemben.

Egyszer egy lelkész arról beszélt a prédikációjában, hogy Isten a szívünkbe akar költözni. A prédikációt végighallgatta egy édesanya is a kisfiával. Hazafelé menet beszélgettek. A kisfiú megkérdezte: „Édesanyám, mit jelent az, hogy Jézus a szívemben lakozik?” Az anyuka elkezdte magyarázni gyermeknyelven, hogy ha jó kisfiú vagy akkor Jézus a szívedbe költözik …. A kisfiú elgondolkodott és a következő nagyon érdekes megjegyzést tette. „Jézus olyan nagy, ha a szívemben lakik, akkor biztos kilátszik belőlem”

Onnan tudhatod meg, hogy Jézus él a szívedben, ha „kilátszik onnan”
Istennél ez is lehetséges!

Megjegyzések