Feketén-fehéren


"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök."
Pál levele a galatákhoz 3:26-29

Képzelj el egy igazán jó embert! Egy olyan valakit, aki segítőkész, nem megy el érzéketlenül a bajba jutott mellett, aki szereti a családját, barátait, szomszédjait. Aki mellett biztonságban érezheted magad, és tudod, sosem fog visszaélni bizalmaddal. És most mondd el, mondd ki, Barátom, milyen kép jelent meg szemeid előtt? Milyen a bőrszíne az általad elképzelt jó embernek? Milyen nemzetiségű? Milyen nemű, mennyi idős? Mennyi pénz lehet a bankszámláján? Talán ledöbbensz, mennyire igazságtalan a kép, és megkérdőjelezed a saját képzeletedet. 

De ebben a világban élünk, és az általános nézetek mindannyiunkra hatással vannak. Mi történik akkor, ha Morgan Freeman nem vállalja el a Minden6ó című filmben Isten szerepét? Lehet, hogy ma meg se fordulna a fejünkben, hogy sötétbőrűként képzeljük el a mindenség Urát. 

Bármerre nézel, negatív megkülönböztetés kacsint rád mindenhonnan. A filmben a rosszfiú fekete. A tanult, megfelelő képesítéssel, és tapasztalattal rendelkező, dolgozni akaró roma munkakereső előtt bezáródik az állásinterjú, és álmosollyal mondják, hogy majd küldenek értesítést, ha legközelebb felvételt hirdetnek. Egy nő nem végezhet el részben vagy teljesen olyan munkát, melyre nemcsak férfiak lennének alkalmasak. 

De Krisztus nem ezért halt meg. A kereszt áldozata nemtől, bőrszíntől, életkortól, nemzetiségtől és anyagi javaktól független. Kegyelemből van, mert Isten szeret. És a kegyelem nem nézi azt, amit az ember néz. Krisztusban mindannyian egyenlők vagyunk, mindannyian az övéi vagyunk, és ott nincs különbség.

Hát ne legyen a te életedben sem, barátom, mert Krisztus áldozata miatt a másik ugyanolyan értékes lett, mint te. Ne nézd a külsőt, csak az igazi Embert, ami belül van, ami láthatatlan, de aki ismeri ugyanúgy Isten kegyelmét, mint te.