Eredményes élet


„Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.”
(Máté evangéliuma 10. fejezet 39. vers)


A sikerkalauzokat kutatók, s a felületes bibliatanulmányozók valószínűleg teljes megrökönyödéssel olvassák mai igénket, mely látszólag az élet önként vállalt eldobásáról szól. S még furcsább a kép, ha mellé tesszük János evangéliumában szereplő párhuzamos verset: „A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.” (Ján.12:25)

Egyáltalán mit akart Jézus kifejezni ezzel a furcsa kijelentéssel; Veszítsd el az életed! Gyűlöld meg az életedet ezen a világon!

Az értelmezéshez jó látni az egész szövegkörnyezetet: Jézus a tanítványok figyelmét arra kívánta felhívni, hogy az Isten elveinek képviselése megoszlást hoz a világba.

S mindenkinek magának kell döntést hoznia abban a tekintetben, hogy megalkuszik és megszegi Isten kívánalmait a pillanatnyi békesség kedvéért, vagy Jézusért vállal bármilyen összeütközést, akár testvérrel, házastárssal, szülővel, stb.

Jézus életét ismerve ez az összeütközés nem a máshogy gondolkodók kárhoztatásából áll, hanem az önként vállalt szeretetszolgálatról, mely sokszor maga után vonja a gyűlölködők nemtetszését.  

Így mielőtt arra gondolnál, hogy az eredményes élet nem áll másból, mint imádkozásból és a Biblia olvasásából, arra hívlak nézd meg jobban Jézus életét, aki harminc éves koráig becsülettel dolgozott a názáreti kis műhelyben, majd három és fél évig hirdette; elközelített az Isten országa.

S lehet, mindez látszólag értelmetlen és felesleges áldozat volt, hisz azok a bútorok, épületek, stb. már rég elenyésztek, az emberek pedig konok és makacs módon ellene álltak.

De voltak, vannak és lesznek, akik készek kényelmükről, javaikról, céljaikról, sőt ha kell földi életükről is lemondani Jézusért. Így kívánom te is légy ezek között, vallást téve minden szavaddal, munkáddal:

„melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.” (Fil.3:7)