Öröm, szelídség


„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: örüljetek!  A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! „
Filippibeliekhez írt levél 4:4-5


A Bibliai nevek és fogalmak szótára szerint a szelídlelkűség: „alázatos, engedelmes szívbeli magatartás Isten előtt; készség Isten akaratának teljesítésére; … az igazi tanítványság egyik jellemzője. „
A mi fogalmunkban a szelídség sokszor egyenlő a gyengeséggel.
Ezzel szemben a görög szöveg az (epiekész) szót használja, amely engedékenységet, elnéző magatartást, türelmet, alkalmazkodó készséget jelent.
A szelíd ember megérti a másikat, átérzi gondolatait, nem a körülmények irányítják viselkedését. A szelídség nem olyan, mint egy hitvallás, melyet szépen megfogalmazhatunk és elmondjuk másoknak. A szelídség a szívekre hat. És ott is győz, ahol a szavak már hatástalanok maradnak.

Az Úr közel

Ez nem ijesztgetés vagy zsarolás, azért hogy fegyelmezzük meg magunkat, mert az Úr hamarosan eljön, mint ítélőbíró, aki majd elszámol velünk. Ez is igaz, de a szelídség nem fakadhat külső okokból, vagy erkölcsi kényszerből, mert az csak képmutatás lenne, és csak addig tart, míg az önfegyelmünk. Lehet, hogy nem érjük meg Jézus második eljövetelét, de bármikor véget érhet életünk. Ez kell, hogy állandó türelemre és szelídségre ösztönözzön. Ne feledjük azonban el, hogy ezt is, mint bármely más lelki tulajdonságunkat csak Jézus által tudjuk fejleszteni.


Kagawa, Japán misszionárusa, Tokio egyik külvárosában az utcán prédikált a szeretet és a szelídség erejéről. Igehirdetés közben odalépett hozzá egy izmos japán férfi és többször arcul ütötte. Kagawa tovább prédikált. Az ismét arcul ütötte. Vagy négyszer-ötször megismétlődött a jelenet. Az utcai prédikáció végén elszéledt a hallgatóság, de a verekedő ott maradt. Kagawához lépett és így szólt: most már elhiszem, hogy erős a szereteted és igazán szelíd vagy. Beszélj nekem a te Jézusodról. Később ez az ember lett legbuzgóbb segítsége.

Ahol a szavak hatástalanok, ott a szelídség még mindig célhoz érhet! Szelídségünk által is Jézust mutatjuk be, akinek szelídségében volt az egyik legnagyobb ereje.
Kérjük most őt, hogy a Szentlélek által adja nekünk is a szelídség lelkületét, amit gyakorolnunk kell egészen az eljöveteléig.