Jézusban maradni


„És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.”
(1János 2:28)

János apostol szavai alapján Jézus eljövetelére úgy tudunk felkészülni, ha őbenne maradunk. Mit is jelent ez? A továbbiakban hadd idézzek Morris L. Venden, A működő hit c. áhítatos könyvének 202. oldaláról nagyszerű gondolatokat.
Az a bajunk, hogy legtöbben jobban igyekszünk azon, hogy külsőleg legyünk tiszták, mint belsőleg. Sokunk meddő éveket tölt azzal, hogy minden módon megpróbálja létrehozni maga az új embert – kívülről, miközben alig figyelünk arra, hogy Krisztusban legyünk és maradjunk. Új teremtés akkor jön létre, ha Krisztus bennünk lakik.
1János 3:16-ban azt olvashatjuk: „Aki őbenne marad, az nem vétkezik.” Most akkor arra kell törekednünk, hogy benne maradjunk, vagy arra, hogy ne kövessünk el bűnt? Mi gyakran minden időnket és energiánkat abba fektetjük, hogy ne kövessünk el bűnt, minthogy arra irányulna minden erőfeszítésünk, hogy benne maradjunk.
Ellen G. White Jézushoz vezető út c. könyvének 46. oldalán az alábbiakat olvashatjuk: „Ha Krisztusban maradunk, ha az Isten szeretete lakozik bennünk, akkor érzelmeink, gondolataink, céljaink és tetteink összhangban lesznek Isten szent törvényében kifejezett akaratával.”
Ne menjünk el a lényeg mellett! Érzéseink, gondolataink, szándékaink – nem csupán tetteink! – összhangba kerülnek Isten akaratával. Mindez akkor történik meg, ha Krisztusban maradunk, és szeretete bennünk lakik. Isten győzelme nem csupán a külső cselekedeteket változtatja meg; a belső világunkat is érinti: érzéseinket, gondolatainkat, céljainkat. Isten belülről kifelé munkálkodik. Ha érzéseink, gondolataink, szándékaink összhangba kerülnek Isten akaratával, mindent meg kell tennünk, hogy engedelmeskedjünk, és legyőzzük a kísértéseket? Nem, mivel az természetesen, önkéntelenül fakad azokból, akik benne maradnak.
A keresztény életben két választás lehetséges, vagy Krisztusban maradunk, vagy nem. Vagy Krisztusban bízunk, vagy magunkban. Nincs más út. Nem bízhatunk részben Krisztusban, részben magunkban. Mindent vagy semmit!
Maradjunk Jézusban! Ahogyan a szőlővesszőnek a szőlőtőkén a helye, úgy mi se keressünk más helyet magunknak azon kívül, ami Isten kegyelméből adatott számunkra, Jézusban (János 15:5-8).