Jézus az Ige


„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Ő kezdetben Istennél volt. 
Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.”
(János evangéliuma 1:1-4)

A „kezdetben” kifejezés az Ószövetségnek is az első szava, a teremtéstörténet leírása így kezdődik. Így János 1:1-3 szóhasználata egyértelműen 1Mózes 1-et juttatja eszünkbe. Ékesen bizonyítják ezek az igék, hogy amikor elkezdődött a teremtés, az Ige már létezett. Jézus nem teremtmény, hanem teremtő! Ő már akkor létezett, amikor a földünk még nem létezett  akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van (Mikeás 5:2).
A második dolog, amit megtudunk, hogy az Ige különbözik az Atyától. Ő Isten meghitt társa volt öröktől fogva. Nem egyformák, mégis egyek. Tökéletes összhang és szeretetközösségben élnek. Jézus ezt mondta önmagáról és az Atyáról: aki engem látott, látta az Atyát (János 14:9).
A harmadik állítás, hogy ez a közösség egyenlőségen alapult, nem pedig alá-, vagy fölérendeltségen. Én és az Atya egy vagyunk (János 10:30). Az Ige (vagyis Jézus) magában hordja a teljes isteni természetet.
Megtudjuk továbbá az Igéről, hogy élete és világossága által teremtette és tartja fenn a világot. Nélküle nem lenne eső, napfény, levegő és élet. A földet tehát az Ige, vagyis Jézus teremtette: „Fia által […] aki által a világot is teremtette” (Zsidók 1:2), és ő tartja fenn az életet a földön.
Csodálatos, hogy az örök Teremtő és Fenntartó ismeretlenül megjelent testben: „Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal” (János 1:14).
Jézus tehát minden! Ő az Ige (Isten), aki teremtett. Ő öröktől fogva létezik, nincs kezdete és vége, vagyis időtlen! Ő az élet és világosság forrása. Nem csak megteremtette a világot, hanem fenn is tartja! És Ő az, aki emberként megszületett, azért, hogy meghaljon értünk.
Adjunk hálát ma Istennek Jézusért. Köszönjük meg, hogy ő az Isten Igéje, aki értünk is emberré lett, meghalt, de feltámadt! Mi is egyedül Benne találhatjuk meg a világosságot, az élet értelmét és célját. Máshol ne keresd! Itt van, már megtaláltad! Engedd, hogy életedet betöltse kegyelmével, irgalmával és igazságával.