Szeretetben járni


„Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt utánozzátok. Akármit csináltok, isteni szeretetben tegyétek! Éljetek úgy, ahogyan a Krisztus szeretett bennünket, és feláldozta magát értünk! Ez kedves volt Istennek, mint az illatos füstölő-áldozat.” (Egyszerű fordítás)

Efézusbeliekhez írt levél 5:2

Az úgynevezett Krisztus-követők, vagyis „keresztények” nem mindig úgy élnek, ahogy az a nevükhöz „illene”. Pál éppen ezért azt mondja, ha Isten gyermekeinek mondjuk magunkat, akkor őt kövessük, őt utánozzuk.

Talán találkoztál már olyan karkötővel, vagy egyéb keresztény „kellékkel”, amelyen ott van az angol rövidítése annak a kérdésnek, hogy „Mit tenne Jézus?” (WWJD) A kérdés, és a válasz nem is olyan egyszerű. Jézus nem ad minden élethelyzetre utasítást. A mai kor kihívásai, kísértései sokkal változatosabbak, mint, Jézus idejében. Nekünk pedig, ha Krisztust akarjuk követni, naponta döntenünk kell, arról, hogy hogyan szolgálhatjuk őt helyesen.

Már önmagában az a tény is bátorító, ha feltesszük a kérdést: mit tenne Jézus? Hogyan reagálna, hogyan szólna, hogyan fejezné ki szeretetét…
Ahhoz, hogy a Krisztus-i szeretetben járhassunk, először is meg kell ismernünk az Ő szeretetét. Töltsünk vele időt, olvassunk, beszélgessünk róla.

A követésének másik fontos eleme pedig az az önfeláldozás, amit Jézusnál is láthattunk. A szeretetét nem korlátozta, nem kereste a maga hasznát…


Ez a szeretet nincs meg bennünk önmagunktól. A Szentlélek által újonnan született ember viszont megtermi ennek gyümölcseit. Hívjuk hát ma is Isten Lelkét, hogy töltsön be Krisztus szeretetével, hogy úgy lássanak bennünket, mint az Ő gyermekeit.