Örökkévaló Király

"Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadneccar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a Felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre.  A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz?"

Dániel 4:31-32 

Mindig Isten volt a Király. Először egyvalaki volt, aki el akarta bitorolni Tőle ezt az elidegeníthetetlen jogot és rangot. Azután már az angyalok egyharmada csatlakozott ehhez az eszement tervhez, hogy Istenen kívül, vagy Helyette másvalaki legyen a király. Az emberiség minden tagja is belépett ebbe a klubba. Isten 6000 éve dolgozik azon, hogy akik az emberek közül egyszer rossz királyt választottak maguknak, legyen lehetőségük még egy szavazásra, mert örökkévaló következménye van ennek az egyetlen döntésnek. Tulajdonképpen nincs más döntés ezen a világon csak ez az egy - azaz bármiben döntünk, erre az egyre van kihatással - mégpedig, hogy kit választunk királynak az életünkben.

Vajon Isten elég nagy-e ahhoz, hogy mindenben szót fogadjunk Neki? A Biblia elég sok témában világosan elmondja, hogy Istennek mi tetszik. Egészen világos, hogy Istennek mi a véleménye az alkoholfogyasztásról, az ékszerviselésről, a hazugságról, a gyilkosságról, a paráznaságról, a tetoválásról, a szeretetlenségről, a szándékos bűnözők megbüntetéséről. Nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, mit gondol róla. A kérdés csak az, hogy mi ezeket elfogadjuk-e. Abban nem reménykedhetünk, hogy Isten esetleg megváltoztatja a hozzáállását, ha a többség másképp szavaz, ezért nem érdemes engedetlennek lenni.

Ki a Királyod? Nabukodonozornak volt lehetősége elkerülni azt a szörnyű betegséget, amikor 7 évig olyan életet élt és úgy nézett ki, mint az állatok. Isten ennek a földi királynak elmondta Dánielen keresztül, hogy az irgalom és az igazságosság útján elkerülhető a csapás. De a földi királyok pont ezt a kettőt nem szeretik hallani. A "Nem azért lettem király, hogy alázatos legyek!" és "Egy király mindent megtehet!" alapján kikövezett út vezetett ahhoz, hogy a jövendölés teljesedjen: a betegség elérte. De a gyógyulás is ugyanezen az úton volt megkapható. Amikor Nabukodonozor belátta, hogy nem lehet Isten ellen tenni és minden úgy lesz, ahogyan Isten jónak látja, akkor meggyógyult. Ő buta volt és nem tudott egy álomból tanulni, azt hitte, hátha másképp lesz, akkor is, ha engedetlen. Mi tanuljunk a más kárán, hogy ne kelljen a bőrünkön érezni a csapást, hanem fogadjuk el a kegyelmet. Isten azt úgyis jobban szereti adni mindig - a csapást csak végső elkeseredésében engedi meg utolsó esélyként.

Isten Király. Ha akarom, ha nem. De érdemesebb inkább elfogadni, mint elutasítani. Az jár jobban, aki elfogadja!