Jézus szavának megértése

Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallak Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek!”
Máté 11:25.

Megérthető Isten szava?
-          Igen! Én megértettem – mondja Bözsi néni, aki négy elemit végzett.
-          Ó kérem! A Bibliát csak a papok értik, hisz ők tanulták!
-          A Biblia túl komplokált – mondja a gépészmérnök – és tervrajza fölé hajol.
-          Igen! Én értem a Bibliát – mondja ragyogó szemekkel Jánoska, aki most lépett az általános iskola második osztályába.
Mitől függ, hogy valaki érti, a másik meg nem érti?
-          Az életkortól?
-          Nem! Az idős is, a gyermek is megértheti.
-          A nemtől?
-          Nem! Férfiak, nők, fiuk, lányok egyformán megérthetik.
-          A műveltségtől?
-          Nem! Művelt és egyszerű ember is megértheti.
Hát akkor mitől függ?
1.)    Attól, hogy tényleg szeretnéd-e megérteni Isten szavát, és az Ő akaratát – vagy csak úgy mondod, hogy szeretnéd.
2.)    Vajon elég alázatos vagy-e ahhoz, hogy úgy fogadd el, ahogy az le van írva? Vagy talán felülbírálod? Ez ihletett, ez meg nem! Ez biztos, hogy így volt, de a másik dolog, az képtelenség!
3.)    Szívből vágysz-e arra, hogy maga Jézus Krisztus értesse meg veled a Te számodra szabott akaratát?
Ha a válaszod: IGEN! – Akkor érted is hálát ad Jézus Krisztus a te Istenednek – és a fogékony, kedves és nyitott szívű gyermekek közé sorol.
Kell ennél több?