Biztos szabadulás


 
Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást.
1Kor 10,13

bölcsességek

1.      A próbatételben Isten nem elvenni akar valamit, hanem adni, éspedig önmagát.
2.      A próbatétel minden esetben tisztázza Istenhez és a világhoz való viszonyunkat.
3.      Aki valóban Istené, azt a próbatétel nem szakítja el Tőle, hanem még jobban hozzáköti.
4.      Ne dobd el a vasúti jegyedet, mikor alagútba visz a vonat, majd kijön a másik végén.
5.      Ha Jézus a hajónkban van, akkor mosolyogni tudunk a viharban és a habokon is.
6.      Előre senki sem tudja, milyen erős. Hogy a kitartásra, teherhordozásra, türelemre mennyi tartaléka van, csak a próbák idején válik nyilvánvalóvá.
7.      Felejtsd el a nyomorúságok óráit, de amire azok tanítanak, azt el ne felejtsd!
8.      Ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem tudod, merre nézz, akkor tekints fölfelé!
9.      Az új hidakat hatalmas súllyal szokták megterhelni, teherbírásuk próbájaképpen. A szenvedés a hit teherpróbája.
10.  Hogy hited hídja le ne szakadjon, a pillérnek is jónak kell lenni. A jó pillér Krisztus.
11.  Mennél súlyosabb a harc, annál dicsőbb vége lesz. Isten azért visz bele a küzdelembe, hogy nevelhessen és felmagasztalhasson utána.
12.  Mindennek van fény- és árnyoldala, a mi Istenünk pedig mind a két oldalon megtalálható.
13.  A nyomorúság legnagyobb hullámai közt is akad egy száraz pont, ahol megvetheti lábát a megelégedés. Ha pedig ez nem lehetséges, legalább megtanul úszni.
14.  Ha egy ajtó bezárul előttünk, Isten ablakot nyit számunkra.