A százados szavai

"Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: 
- Bizony, ez az ember Isten Fia volt!"

Márk evangéliuma 15:39

Szembeötlő volt a különbség. Eddig életében - pedig nem keveset tapasztalt - csak szitkozódást és káromlást hallott. De Jézus más volt! 

Nem átkot kért a Neki ártóknak, hanem bocsánatot! 

Nem szidalmazott senkit, hanem édesanyját bízta egyik - egyetlen végig vele levő - barátjára.

Nem panaszkodott, csak azt mondta, szomjas.

Nem hivatkozott a tetteire, csak megígérte a latornak, hogy vele lesz az Ő országában.

Nem fenyegetőzött ítélettel, csak elvégezte, ami Rábízatott.

Nem adta fel a küzdelmet, pedig átélte, hogy az Atya látszólag eltávozott Tőle.

Nem panaszkodott a miattunk elviselt szörnyű szenvedés közepette, hanem az Atya kezébe tette le a lelkét.

Más volt, mint mindenki más! A százados megértette. Figyelt és látott! Mások is ott voltak, hallottak mindent, de nem látták a lényeget! 

Mi láthatunk. Igazat és hamisat egymás mellett. A megtestesült Jót és a mindent összekuszáló rosszat. 

Láss te is, ne csak nézz!