Jézus kérdése

„Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-e menni? Felele neki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” 
(János evangéliuma 6:67-69)

Ez a szakasz úgy kezdődik, hogy Jézust sok korábbi követője elhagyta (lásd: János 6:66). A kívülállók számára úgy tűnt, hogy Jézus, a nagy vallási tanító megbukott, mivel követői elhagyták, más utakat választottak maguknak. Mégis ez a válság nem annyira Jézust, mint inkább az őt elhagyókat érintette. Ez nem Jézus válsága volt, hanem az őt követő tanítványoké. Ekkor Jézus megkérdezte legszűkebb tanítványi körét, a tizenkettőt: „Vajon ti is el akartok-é menni?” Ez egy nagyon lényeges kérdés volt, de ma is az!

Sokan, amikor úgy érzik, csalódtak Istenben, hátat fordítanak Neki. Úgy gondolják, joguk van elfordulniuk Istentől. Valóban szabadságukban áll, hogy ezt megtegyék. A kérdés, hogy megéri-e?

Péter válasza bennünket is kijózanít: „Uram, kihez mehetnénk?” Hát éppen ez az, hogy ha már megismerted Jézust, akkor kivel cserélhetnéd fel Őt? Ki lenne jobb számodra, mint Ő? Van egyáltalán ilyen? Jézuson kívül kihez mehetnél? Ellen Gould White ezt írja erről a történetről: „Mihelyt a csalódott tanítványok elfordultak Krisztustól, egy másik lélek vonta irányítása alá őket” (Jézus Élete p.328). Tehát a másik, akihez mehetnél: Sátán. Gondolom, erre nem számítottál. Ugye hozzá mégsem akarsz társulni?! Én se! De ha hátat fordítasz Jézusnak, akkor arccal Sátán felé fordulsz. Nincs más lehetőség!

Mit teszel, ha csőstől jönnek a bajok, imáidra azonban, nem érkezik válasz? Elhagyod Istent? Hátat fordítasz Neki? Csak addig kell Jézus, amíg megadja azt, amire vágysz? Tudd meg, hogy Ő jobban szeret téged mindenkinél! Soha nem akar neked rosszat, bízzál Benne!

Úgy szeretnék Péterhez hasonló választ adni, nem csak a derűs, hanem a nehéz helyzetekben is: „Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” Csak az tud ilyen választ adni, akinek a szívében nincs más szerelem, nincs más isten, a Megváltó Jézus Krisztuson kívül. Akkor tudhatod magadat biztonságban, ha nem lesz már hová menned Jézuson kívül. Ha már csak egyedül nála találsz békességet, örömet és megelégedést. Hidd el és ismerd meg, hogy kicsoda Ő, aki szeretetből az életét adta oda érted! … 

Ugye, már nem is akarsz máshová menni? Én sem, csakis arra vágyom, hogy Jézus közelében legyek! Minél jobban megismered Őt, annál jobban fogsz ragaszkodni Hozzá! Legyen a mai nap számodra a Jézussal való ismerkedés, barátkozás napja. Maradj nála, ne hagyd el Őt!