Új teremtés ígérete

Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja.” (Ézsaiás 65:17-19)

Ki ne ragaszkodna ehhez az élethez? Ki ne aggódna földi javai, egészsége, boldogulása miatt? Sokszor túlságosan is „földhöz ragadtak” vagyunk. Gondolkodásunk, tetteink, életszemléletünk túlságosan e világ dolgai körül forognak, mert itt, ebben az életbe szeretnénk megtalálni a boldogságot. De biztosan jól van ez így? Sikerült már ez valaha valakinek is?

Ézsaiáson keresztül Isten valami fontosat üzen nekünk. Az Úr elmondja, hogy ez a világ már nem alkalmas arra, hogy a boldogságot, békességet, biztonságot megtaláljuk benne. Isten újat készít! Ezt a világot már túlságosan megrontotta a bűn, a szenvedés, a nyomorúság. Isten nem foltozgat, javítgat, hanem újat teremt. Olyat, amiről most még álmodni sem tudunk (lásd: 1Korinthus 2:9). Az Úr által alkotott új föld és új ég olyan csodálatos lesz, hogy a régi világra még csak emlékezni sem vágyunk, sőt még eszünkbe sem fog jutni! Az új világban békesség, egészség és öröm vár ránk! Ott nem lesz többé sírás, jajgatás, hanem örök öröm és az Úrral való közösség megtapasztalása. Erről beszélnek a Jelenések könyvének záró fejezetei is.El tudod ezt képzelni? Én csak sejtem, hogy valami csodálatos lesz. Alig várom már, hogy ott legyek! És te?

A keresztény ember számára Istennek ezek az ígéretei adják a legnagyobb reménységet. A próféta azt írja: „örvendjetek és vigadjatok mindörökké"! Vagyis már most örülhetünk és derűsek lehetünk az Úr ígéreteit ismerve. Lehet, hogy sok fájdalmat, csalódást, keserűséget éltél át az elmúlt napokban, hetekben, de gondolj Isten ígéretére. Ő mindent újjá tesz! Nem csak a világot, de téged és engem is. Ez egy csodálatos újrakezdési lehetőség. Addig, amíg ezt a világot Jézus eljövetelekor teszi újjá Isten, addig téged és engem már most újjá akar tenni. Kész vagy erre?

Ma az öröm napja van! A szombat, a hét hetedik napja, a teremtés emlékünnepe a Szentírás szerint. Amikor az Úr elvégezte a teremtés munkáját, az egész menny örvendezett (lásd: Jób 38:7). Mi pedig ezen a szombaton hittel előre tekinthetünk az újjáteremtésre, Isten második nagy munkájára, ami vigassággal és örömmel tölt el. Legyen áldott napod, és töltse be szívedet az újjáteremtés ígéretének bizonyossága, öröme és vigassága. Legyen számodra a szombat az Úr csodálatos tettei feletti örvendezés napja, mint ahogyan a mennyben az angyalok számára is ezt jelenti ez a nap.