Találkozás


"Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.” 
Apostolok Cselekedetei 9:17


Az Úr csodálatosan munkálkodik! Gondolj csak bele: Isten egyedül is elvégezhette volna azt, amit Saul esetében Ananiáson keresztül vitt végbe. Ő mégis úgy gondolta, hogy emberi eszköz bevonásával cselekszik. Ananiás megjelenése Saul (Pál) számára két fontos eseményt eredményezett: (1) háromnapi vakság után visszanyerte szeme világát, (2) beteljesedett Szent Lélekkel. Melyik volt az, amihez Ananiásra volt az Úrnak szüksége? … Egyikre sem. A gyógyulás, a szeme világának visszanyerése egyértelműen Isten munkája, csodája volt (lásd: 2Mózes 15:26, Jelenések 3:18). A Szentlélekkel való betöltekezés pedig ugyancsak Istentől való (János 16:7). Ananiás tehát elment, ahogyan az Úr azt meghagyta számára, de nem ő cselekedett, hanem rajta keresztül Isten. Nem mennyből jövő angyal, hanem egy földi tanítványa Jézusnak ment el Saulhoz. Ananiás szolgálatkészsége révén Isten nagy munkát tudott elvégezni.

Azt gondolom, mindkettőjük számára fontos volt ez a találkozás. Ananiás számára azért, hogy megtanulja leküzdeni az előítéleteit, hogy merje azt tenni, amire az Úr kéri, akkor is, ha saját tapasztalatai ezzel ellentétesek. Ananiás szembesült azzal, hogy Isten milyen csodálatos változást tud munkálni egy emberben három nap alatt. Ez az úgynevezett „Pál-forduló”.

Bennünket is sokszor előítéletek vezérelnek, gátolnak. Isten meg akar ezektől szabadítani bennünket. Ananiás jól „vizsgázott”, hiszen három nap után Sault így szólítja: atyámfia. Mi is ilyen gyorsan és könnyen tanulunk?

Saul számára azért volt fontos ez a találkozás, mert rá kellett ébredjen arra, hogy neki is szüksége van segítségre, nem nélkülözheti testvérei támogatását, akármilyen szuper képességekkel is rendelkezik. Ananiás Jézus egyszerű tanítványa volt, egyáltalán nem Saul „kaliberű”. Mégis az Úr rajta keresztül érinti meg Sault, és az ő szerény szolgálata révén árad ki a Szentlélek Pálra, aki aztán nagy munkát végez el Isten művében.

Bármennyire is erősnek, ügyesnek, talpraesettnek érzed magadat, tudd meg, hogy a hittestvéreidre szükséged van! Isten a kereszténységet közösségre tervezte. Ezt már az ószövetségben is ismerték (lásd: Zsoltár 133, Példabeszédek 11:14). A közösségen keresztül jut érvényre Isten áldása, vezetése.

A gyülekezetben a hittestvéreid személyében találkozz te is Jézussal! Sauléhoz hasonlóan vigyen végbe nagy dolgokat a te életedben is az Úr. Légy kész előítéleteidet levetkőz és készséggel tenni azt, amire az Úr Lelke indít. Legyél mások életében a kapocs! Személyedben találkozzanak mások Jézussal.