Mi történik a halál után?"És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban." 
 Lukács evangéliuma 23,43


 

III. Sándor orosz cár felesége Marija Fjodorovna  „Minni” – ahogy a cár becézte, egy nagyon jószívű asszony volt. Az egyik nap a férje íróasztalán meglátott egy papírlapot, amire a következő volt írva. „Kegyelem lehetetlen Szibériába küldeni”. A felesége nagyon megsajnálta ezt a szerencsétlen embert, fogta a tollat és egy vesszőt tett be a mondatba „Kegyelem, lehetetlen Szibériába küldeni”. A férfit nem küldték el a „haláltáborba”, egyetlen  jó helyre tett vessző megmentette az életét.

A Bibliában nem volt fejezetbeosztás sem írásjel. A fejezetbeosztás  Stephanus Langton canterbury érsektől származik (+1228), aki 1214 körül részekre osztotta a latin Vulgatát. Ahogyan láthattuk egy rossz helyre tett vessző vagy kettőspont is megváltoztathatja egy mondat értelmét.

Hogyan tudhatjuk meg, hogy mi az igazság. Egyetlen egy módon. Megnézünk más igehelyeket, mit mondanak ugyanarról a kérdésről.  

Jézus a latornak azt mondja ott a kereszten: „Bizony mondom néked Ma velem leszel a paradicsomban”. Luk. 23,43

A kérdés, hogy mikor mondja ezt Jézus, illetve mikor lesz vele a lator a paradicsomban? Ha a kettőspontot a „Ma” elé tesszük, akkor a mondat jelentése, hogy Jézus keresztre feszítése napján, pénteken, már találkozik a meghalt latorral a mennyben. Sokan ezt továbbgondolva bizonyítják azt, hogy a halálunk után azonnal a mennybe megyünk. Ha a „Ma” után tesszük a vesszőt, akkor azt mondja Jézus, hogy „Ma mondom neked, amikor még itt függünk a kereszten, hogy amikor másodszor dicsőségben eljövök, fel fogsz támadni és mind a ketten ott leszünk az én országomban. 

Három ok is van, hogy a vesszőt a „Ma” szó után kell tenni, tehát a lator és Jézus a haláluk után nem mentek azonnal a mennybe.

1 – A lator nem is ezt kérte. Mit kért a lator? „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!” Luk. 23,42.

2 – A Bibliában több száz olyan hely van, ami egyértelműen bizonyítja azt, hogy a halál alvás

3 – Azon a napon amikor meghalt Jézus, még nem ment a Paradicsomba. 

Honnan tudjuk ezt?

A Biblia ebben az esetben teljesen egyértelmű. Jézus nem mondhatta azon a napon, pénteken a latornak, hogy vele lesz a Paradicsomban, mivel Ő még három nappal később sem volt ott. Tudjuk, hogy Jézus Pénteken halt meg, szombaton nyugodott a parancsolat szerint, és vasárnap támadt fel. Vasárnap reggel Mária jött, hogy bebalzsamozza Jézus testét, de a sírt üresen találta. Jézus azt mondta neki: „Mária” – Senki sem tudta így kiejteni ezt a nevet. Mária tudta, hogy Krisztussal beszél, és oda akart menni átölelni lábát. Ez vasárnap reggel történt. Ezt mondta neki Jézus: „Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz;” Ján. 20,17.

„Ma mondom néked, ez egy sötét nap, ma a szögek még ott vannak a tenyeremben, és ma még a dárdát az oldalamba döfik, de ma mondom neked, én vagyok a Messiás, és a bűneidet meg lehet bocsátani, és a bűntudatod is elmúlhat. Talán az emberek engem ma a sírba tesznek, de fel  fogok támadni a halálból. Nem kell félned a haláltól, mert meg fogok emlékezni rólad az országomban. „

Önöknek sem kell félniük a haláltól, mert a halál csak alvás, nyugalom. Mi letehetjük szeretteinket Jézus karjába. És lehet egy bizonyosságunk, hogy Jézus Krisztusnak, aki feltámadt a halálból, van hatalma a halál felett. A halál nem tud a bűn foglyává tenni bennünket. Ámen

Megjegyzések