Jézus megigazít

"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok,  sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.  Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által."

Pál első levele a korinthusiakhoz 6:9-11

A tiszta nem keveredhet össze a tisztátalannal, mert nem az az eredmény, hogy az egyik fele tiszta, a másik fele meg koszos lesz, hanem teljesen mocskos lesz az egész! Ezért Istentől nem kegyetlenség, hogy nem engedi be a makulátlan országába a tisztátalanságot, hanem bölcsesség: így vigyáz a tökéletes hely maradandóságára.

Lesz egyszer (és utána örökre) egy valóságos hely, ahol Isten fog uralkodni, az Ő elvei szerint olyan emberek társaságában, akik maguk mind elfogadták ezeket az elveket, nem azért, mert kényszerítették volna őket rá, hanem mert maguk belátták, és értelmesnek találták azokat.

Ebben az országban nem a határok és a zászló határozza meg az itt lakó nép identitását, hanem az a tudat - és minden nemzeti érzésnél erősebben köti össze a lakosait -, hogy mindannyian ismernek egy Olyan Személyt, Aki a saját életét áldozta fel, hogy megmentse az emberiséget az örök pusztulástól. De nem tehette ezt csupán azzal, hogy tisztátalan emberekről egyszerűen kijelentette, hogy tiszták, hanem segített nekik, hogy valóban tisztává legyenek, hogy senki ne vádolja igazságtalansággal, hanem csak azt mondhassák Róla, hogy bár igazságos, de nagyon kegyelmes is.

A lakók ebben az országban megtapasztalták, hogy milyen egy bűnnel, romlottsággal és mocsokkal fertőzött világban élni, de igényelni a Megmentő segítségét, Aki készségesen segített mindenkinek, aki kérte.

Most még nem élünk ebben az országban. De egyszer valóságos lesz. Fogadjuk el ma a megtisztítást, hogy számunkra is valóság lehessen!