Hit és feltámadás„Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.” (János 6:40)

A feltámadásba vetett hit az egyik legnagyobb kihívás. Egyszer fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ami nagyjából így hangzott:

-  A: „Hiszel Istenben?”
-  B: „Természetesen keresztény vagyok, a szüleim is azok voltak, hát hogyne hinnék!”
-  A: „Hiszed, hogy lesz feltámadás?”
-  B: „Hát, ki tudja, nem jött onnan még vissza senki.”

Hinni Istenben, sokak számára nem jelenti egyben azt is, hogy hiszik, amit Isten mond. Sokan hisznek Isten létezésében, de nem hiszik, hogy minden szava igaz és biztos. Ha tapasztalataikkal, elképzeléseikkel nem egyeznek Isten szavai, akkor nem hiszik el azokat. A feltámadás igazsága az egyik legnagyobb botránykő a hitetlenek számára, ugyanakkor a legnagyobb reménység és kapaszkodó a hívők életében!

Szemléld Jézust naponta az Ige lapjairól, hogy hit ébredjen benned iránta (lásd: Róma 10:17), így örök életed lesz már most. Jól látod, az örök élet már most elkezdődik (lásd: János 3:36), amit ugyan egy időre megszakíthat a halál, de a feltámadáskor folytatódik! Nem fér hozzá kétség, Isten minden Krisztusban hívő ember számára örök életet készít. Neked is! Hiszed ezt? Jól fontold meg, mit válaszolsz!

Imádkozz azért, hogy el tudd hinni mindazt, amit Isten Igéjében olvasol. Ne csak Istenben higgy, hanem higgy Istennek! Éld az életedet úgy, mint aki biztos abban, hogy Isten szava, ígéretei 100%-osan beteljesednek. „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsidók 11:1). Jézus ma neked is azt mondja, amit Tamásnak mondott egykor: „ne légy hitetlen, hanem hívő” (János 20:27).